Szanowni uczestnicy Projektu Erasmus+

W nawiązaniu do poprzedniego e-maila dot. mobilności Wiedeń, Biuro Projektu uprzejmie informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną jaka panuje w kraju, nastąpiło szereg zmian w naszych działaniach.
Nie uległ jedynie zmianie termin mobilności do Wiednia, tj. 24 – 29 sierpnia 2020 r.
Szkolenie wstępne, na którym podamy Państwu harmonogram wyjazdu, podpiszemy umowy a także zostanie Państwu wypłacone kieszonkowe, odbędzie się 19 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Olsztynie ul. Jagiellońska 59, lok. 9. Sala nr.205 lub 208 Ponieważ trudno w tej chwili oszacować czas trwania powyższych czynności prosimy o zabezpieczenie sobie wystarczającej ilości czasu w tym dniu, bowiem nie przewidujemy zwalniania kogokolwiek przed zakończeniem wszystkich czynności. Każdy uczestnik szkolenia wyposażony winien być w maseczkę ochronną.Przewidziany jest catering dla uczestników szkolenia!
Prosimy zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz kartę EKUZ (ważną co najmniej 3 miesiące od daty wyjazdu)- do wglądu.
W przypadku poważnych zdarzeń losowych bardzo prosimy o jak najwcześniejsze poinformowanie Biura Projektu o niemożności uczestnictwa w szkoleniu.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu a tym samym i mobilności jest, przed wejściem na salę o godz. 10.30, przedstawienie zaświadczenia z Sanepidu lub innej uprawnionej jednostki do przeprowadzania testu, datowanego na 18 lub 19 sierpnia br., ujemnego wyniku badania na COVID – 19.
Brak powyższego zaświadczenia eliminuje osobę z udziału w szkoleniu i projekcie.
Wychodząc naprzeciw ewentualnym trudnościom w pozyskaniu takiego zaświadczenia Biuro Projektu umożliwia Państwu przeprowadzenie testu w Laboratorium Analitycznym przy Szpitalu Miejskim w Olsztynie ul. Niepodległości 44, w dniu 18 sierpnia br(godz,6,oo-20,oo) lub 19 sierpnia br.(w godz.6,oo-10,oo) /wjazd samochodem na parking przy laboratorium od ul. Mariańskiej/.
Lista uczestników znajdować się będzie w laboratorium. Wystarczy powołać się na ww. listę okazując przy tym dowód osobisty. Wyniki badań otrzymacie Państwo do 30 min od pobrania próbek lub mailem.
Koszty badań pokrywa Federacja UTWWiM.
W przypadku nie skorzystania z takiej możliwości i wykonania badań we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania Państwa uprawnionych jednostkach, Federacja takich kosztów nie pokrywa.
Bardzo prosimy Państwa o poważne potraktowanie przedstawionych wytycznych.
Każdy z uczestników do 10 sierpnia br. ma obowiązek udzielić odpowiedzi na e-mail, postoj_andrzej@wp.pl nie sms-em, o tym, że zapoznał się z informacją i będzie obecny na badaniu(COVID-19 ) i na szkoleniu. Będzie to jednocześnie test działania poczty elektronicznej uczestników mobilności.
Brak odpowiedzi w terminie może skutkować rozważeniem przez Biuro Projektu skreślenia uczestnika z udziału w projekcie – koordynator projektu A.Postój tel.668 677 066

prezes Federacji UTW WiM – Ryszard Okliński