Odwołuję spotkanie uczestników projektu Erasmus + i Spotkanie Zarzadu zaplanowane na 20.03. 2020 r z powodu epidemii koronawirusa.
Ryszard Okliński
Prezes Federacji UTW WiM