Uczestnicy projektu Erasmus+
Wszyscy
Bardzo ważny komunikat!!!

W nawiązaniu do przesłanego e-maila z dnia 9 lipca br., informujemy Państwa, że nastąpiła jedna, dość istotna zmiana jak chodzi o szkolenie w dniu 19 sierpnia 2020 r. br..
Mianowicie aby nie stać w kolejce w laboratorium, przy podejściu do recepcji – rejestracji podajemy hasło „ Wiedeń 20”, umożliwia to nam badanie bez kolejki.
Druga istotna zmiana polega na tym, że nie czekamy na wyniki badania. Listę osób, które się przebadały wraz w wynikami badań odbierze osoba z Biura Projektu.
Na szkolenie zgłaszamy się zachowując rygory sanitarne, które wszyscy znamy. Biuro Projektu