Tak,wreszcie po długich staraniach zrealizowaliśmy projekt Erasmusa + pod nazwą „Działania mobilne drogą do podnoszenia kompetencji kadry UTW WiM”. Wielokrotnie odkładany wyjazd został starannie przygotowany przez organizatorów. Świetne wykłady i warsztaty prowadzone przez Rektor OSW A.Górską i mec. K. Lejszo były odzwierciedleniem oczekiwań uczestników zarówno z Polski jak i Austrii.Mieliśmy okazje przekazać osiągnięcia w macierzystych UTW na forum wspólnych spotkań w Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu.Kolacja integracyjna była uwieńczeniem naszych spotkań.”Wisienką na torcie ” w tych spotkaniach był udział uczestników w „Biegu im. Księcia Józefa Poniatowskiego” w ogrodach belederu w Wiedniu. Wielkim przeżyciem także był koncert Chopinowski z udziałem polaka zamieszkałego na stałe w Kanadzie. Potem zwiedzanie przepięknego Wiednia .
Wrażenia ogromne.Zdjęcia zostały umieszczone w galerii .Warto oglądać
Zarząd