Ale się działo! W oranżerii Kultury przy ul,Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim odbyła się dwudniowa konferencja ,której uczestniczyło 46 liderów i edukatorów UTW i przedstawicieli rad seniorów z całego województwa.Dość napięty program konferencji pozwolił nam uczestniczyć m.in.w panelu dyskusyjnym w którym poruszano problematykę środowisk seniorskich w okresie  po pandemii.Bardzo ciekawy wykład dr.Mariusza Wawrzyniaka dot.sytuacji osób starszych w czasie pandemii w Polsce jak też nawiązujący do tej problematyki wykład prof.Dariusza Filara pt.”Nordycki model równowagi społecznej podczas pandemii” ukazał nam różnice wynikające ze stosowania metod walki z pandemią.W bardzo trafny sposób prof.Filar omówił politykę krajów nordyckich (skandynawskich) a aspekcie uporządkowanej edukacji społeczeństw ,zwłaszcza w tematach troski o środowisko naturalne,dążenia do otwartości w życiu społecznym i edukacji języków obcych.Strategię rozwoju województwa na lata 2021-27 omówiła marszałek Jolanta Piotrowska, podkreślając, stale rosnącą liczbę osób starszych w województwie.Wskazywała na konieczność wdrożenia rozwiązań w  zakresie tele opieki  ,karty seniora, i konieczność wsparcia organizacji poza rządowych i rad seniorów.Poinformowała uczestników konferencji o preferencjach w wydatkach Urzędu marszałkowskiego  na ochronę środowiska,włączenia społecznego i opiekę zdrowotną, w tym rozwój geriatrii w województwie.

Drugi dzień konferencji to przede wszystkim panele dyskusyjne prowadzone przez Prezesa FOS-y Bartłomieja Głuszaka i prezesa Federacji utw -Ryszarda Oklińskiego .Obaj odnieśli się do najpilniejszych spraw w swoich organizacjach,wskazując na element współpracy w zakresie potrzeb rozwojowych i koniecznych do wdrożenia w najbliższym czasie. Doskonałym przerywnikiem tych dyskusji był wykład dr.Piotra Siwika – wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie rehabilitacji.Wskazał  on na pilną potrzebę aktywizacji pacjenta po przebytym urazie, konieczności rehabilitacji zaczynając od aktywności ruchowej i umysłowej.Krzysztof Krauze jako przedstawiciel nowo powstałego w naszym województwie Radia SO VO zachęcił obecnych do włączenia się w działalność tego medium .Natomiast ambasadorka portalu Flexi.pl -Grażyna Zalewska Pawlisz  podzieliła się swoim doświadczeniem w zakresie pracy na rzecz ludzi przyjmując w swojej pracy zasadę harmonijnego podejścia do  życia z niewyczerpalną energią do działania. Wszystkim organizatorom tej konferencji składamy  podziękowania a wolontariuszom wielkie dzięki za troskę  uczestników i fachową obsługę tego wydarzenia !