W dniu 20 października 2017 , na zaproszenie Prezesa Federacji UTW Warmii i Mazur odbyło sie wspólne posiedzenie Zarządu Federacji i „Trójki” Porozumienia UTW; Celem spotkania było:
1. Ustalenie zasad współpracy pomiędzy Federacją UTW WiM i Porozumieniem UTW
2. Omówienie Ankiet zebranych w trakcie szkolenia Liderów UTW w dniach 19 i 20 wrzesnia 2017 r (Opracowania Ankiet są do wglądu w załącznikach do niniejszego wydarzenia.)
3. Ustalenie wspólnej listy imprez/uroczystości organizowanych przez UTW mających charakter „wojewódzki”
[b]
Ad1 – a) Ustalono że na spotkania Zarządu Federacji UTW będzie zapraszana „Trójka” Porozumienia” i odwrotnie – na spotkania „Trójki” będzie zapraszany Zarząd Federacji UTW WiM
b) – Zarząd Federacji UTW WiM podejmie próbę zmiany/opracowania Regulaminu dający możliwość ściślejszej współpracy z Federacją – Uniwersytetom Trzeciego Wieku nie posiadającym osobowości prawnej – formalnie nie mogącymi być członkami Federacji. Powyższy Regulamin powinien być zatwierdzony na najbliższym Walnym Zebraniu członków Federacji.
c) Zarząd Federacji apeluje do UTW posiadających osobowość prawną o przystąpienie do Federacji w celu wspólnego działania na rzecz wszystkich UTW.

Ad 2 – Omówiono Ankiety wypełnione przez Liderów UTW województwa . w trakcie dyskusji uznano że Ankiety są świetnym materiałem do opracowania Planów działania na rok 2018 i lata następne. Uzgodniono że dyskusja nad tymi materiałami będzie toczona na konferencji listopadowej UTW w Wydminach i na kolejnym posiedzeniu Zarządu Federacji i 'Trójki”

Ad 3 – Uzgodniono wspólna listę imprez/uroczystości mających charakter „Wojewódzki” w roku 2018 , są to:
– Wojewódzki Przegląd Chórów UTW Iława (V-VI)
– Wojewódzka „Senioriada” Ostróda (VI)
– Wojewódzki Przegląd Teatrów – Wydminy (V-VI)
– Wojewódzki Festiwal Tańca – Olsztyn (XI)
– Festiwal „Hej Kolęda” – Olsztyn (XII)
– Woj Konferencja UTW Ełk (V-X termin do dopracowania.)
Dokładne terminy imprez podadzą organizatorzy.
Każdy UTW ma poza tym prawo do organizowania własnych imprez ale uprasza się by nie kolidowąły one terminami z imprezami określonymi jako „wojewódzkie” .