Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na
Konferencję Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
w Wydminach w dniach 24 – 25 maja 2017.
Konferencję organizuje Porozumienie UTW Warmii i Mazur.