Szanowni Delegaci

Chciałbym przypomnieć że ideą powołania Federacji było to, że większe dobrze zorganizowane UTW z miast powinny pomagać w powstawaniu i umacnianiu UTW w małych miasteczkach oddalonych od ośrodków akademickich.
Federacja jest tylko narzędziem które powinno wspomagać te działania. W pierwszym roku działalności ta pomoc może być jeszcze niewielka ale w następnych latach gdy Federacja okrzepnie wiążemy z tym działaniem duże nadzieje. Będziemy szukać takich pomysłów i rozwiązań by do Federacji przystąpiły UTW posiadające osobowość prawną jak i szukać rozwiązań nieoficjalnych dla rozwoju współpracy z UTW nie posiadającymi osobowości prawnej .
Współtworzyłem kiedyś wspólnie z Czesławem Wojniuszem i Elą Dziergacz Porozumienie UTW Warmii i Mazur nie posiadające osobowości prawnej ale skupiające również UTW nie zarejestrowane w KRSie. To Porozumienie nadal działa ale jego formuła powoli się wyczerpuje, dlatego zgłosiłem- do Zarządu Federacji – kandydaturę Janiny Milewicz z UTW w Kętrzynie – (będącą jedną z 3 aktualnych Koordynatorów Porozumienia UTW) – powierzając jej odpowiedzialną funkcję. .
W ten niemal symboliczny sposób łączymy tradycje Porozumienia UTW z Federacją UTW Warmii i Mazur, dając sygnał że chcemy działając na razie w dwóch ciałach – tworzyć jedność ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach.
. Bo właśnie jednoczenie ruchu UTW stawiamy sobie za główny cel działania w najbliższych latach.
Walne Zebranie przyjęło do realizacji Program działania na lata 2016 – 2019
Jest to Program ramowy, bowiem nie da się przewidzieć wszystkiego. życie jest znacznie bogatsze i to ono będzie dyktować nam zadania do spełnienia .
A na najbliższy okres : Podejmę działania by możliwie szybko powstała strona internetowa Federacji w której będzie miejsce zarówno dla informacji o działaniach Federacji jak również dla zamieszczania informacji z życia UTW na Warmii i Mazurach również tych UTW które nie są jeszcze członkami Federacji . Powstanie strony nie obciąży Federacji – postaram sie by koszty jej powstania pokryli sponsorzy.

Mamy na sali obserwatorów z UTW które na razie nie są w stanie spełnić warunków formalnych przystąpienia do Federacji z uwagi na konieczność podjęcia Uchwał przez ich gremia statutowe. Liczymy na to że po Walnych Zebraniach UTW w pierwszej połowie roku 2017 , Uniwersytety te zgłoszą deklaracje przystąpienia do Federacji . Zapraszamy.
Jesteśmy otwarci na każdy Uniwersytet który zechce podjąć współpracę z Federacją.

ZAPRASZAMY

Antoni Furtak
Prezes
Federacji UTW WiM