Dnia 2 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się spotkanie Zarządu Federacji Warmii i Mazur z Marszałkiem Województwa Markiem Gustawem Brzezinem. Prezes Federacji Antoni Furtak przedstawił członków Zarządu, a następnie nakreślił główne cele i założenia Federacji. Podziękowaliśmy za wsparcie idei organizacji Spartakidy Seniorów w ub roku w Olsztynie i w br w Ełku. Jako Federacja UTW będziemy wspierać tą imprezę również w latach następnych i liczymy na to ze zawsze będzie miała ona poparcie Urzędu Marszałkowskiego .
Najistotniejszymi celami są integracja ruchu UTW na Warmii i Mazurach, pomoc uniwersytetom z małych miejscowości oraz pozyskiwanie funduszy na działalność UTW w naszym województwie.
Pan Marszałek poparł powstanie Federacji, obiecał nam osobistą pomoc w działaniu oraz wskazał osoby i instytucje, które będą pomocne w realizacji założonych zadań. Gospodarz spotkania zachęcał nas do dalszej aktywności na rzecz społeczności lokalnej i pracy międzypokoleniowej i życzył dużo satysfakcji i powodzenia. Było to rzeczowe spotkanie w miłej i sympatycznej atmosferze, za które bardzo dziękujemy.

Sekretarz Federacji
Lech Bober