Na dzień 08 czerwca br.na godz.10,oo zwołuję posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej .Omawiane będą sprawy związane z realizacją projektu Erasmus+ 2019/2020 , wyniki projektu na rok 2020/21.a także stan i przygotowania do realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego dot Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.( 1-X-2020) obecność obowiązkowa.Prezes