Program obchodów  25-lecia    Warmińskiego- Mazurskiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku   pod hasłem „Uniwersytety Trzeciego Wieku Warmii i Mazur -doświadczenia, a wyzwania współczesnego świata” odbyły się w dniu 26 maja br .w centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM w Olsztynie-Kortowo. Była ciekawa prezentacja filmowa  pokazująca dorobek tego uniwersytetu na przestrzeni 25 lat. Bardzo ciekawy wykład nt. UTW w służbie ludzi pogodnej jesieni ” wygłosił prof. Stanisław Achremczyk. Odbył się także koncert ks. dr. Zbigniewa Stępniaka pod nazwą  „Wesoło żeglujmy , wesoło,” Później odbyło się spotkanie integracyjne  przy grillu w restauracji Kortowska.

Natomiast w dniu następnym tj, 27 maja br, w auli im. M. Gotowca w Kortowie  odbyła się konferencja;” Teraźniejszość i przyszłość Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach” z udziałem znakomitych zaproszonych gości.  W I panelu dyskusyjnym udział wzięli :Burmistrz Działdowa, Górowa Iławieckiego, prezes UTW z Morąga p. Maria Roman oraz prezes UTW w Giżycku  Ewa Ostrowska.

W drugim panelu dot. określenia miejsca UTW w coraz szybciej zmieniającym się świecie-co dalej” uczestniczyli m. innymi: Rektor OSW  Dr. Agnieszka Górska, Prezes Federacji UTWWiM -Ryszard Okliński , Prezes FOS- Bartłomiej Głuszak, dr. hab. Andrzej Kucner z UWM-Instytut Filozofii oraz prezes UTW i ON z Elbląga- Iwona Orężak. W dyskusji podkreślano potrzebę zwiększonego udziału organizacji samorządowych w  finansowaniu działań UTW. Co powinniśmy  zmienić  w funkcjonowaniu  i jaka jest  i bedzie rola seniorów i organizacji zrzeszających w najbliższej przyszłości .Organizatorem obchodów 25 lecia ruchu senioralnego byŁ -Urząd Marszałkowski i Federacja UTWWiM

Prezes Federacji