18-08-2021 z Marszałkiem Województwa p.Gustawem Markiem Brzezinem  podpisano umowę na realizację projektu pod tytułem „Szkoła Liderów”Federacji Uniwersytetów  Trzeciego Wieku województwa warmińsko-mazurskiego ” Umowa przewiduje przekazanie środków finansowych i realizację zadania publicznego do dnia 31-11-2021 roku.