Zarząd Federacji na posiedzeniu  podjął decyzję o przesunięciu Walnego Sprawozdawczego na inny termin, który podany zostanie osobnym komunikatem.

Prezes