Komunikat

podpisanie umów Estonia

 

W dniu 30 marca /czwartek/ godz. 10.00 w OSW przy ul. Jagiellońskiej 59 w Olsztynie odbędzie się szkolenie wstępne dla kandydatów z naboru II a następnie podpisywanie umów ze wszystkimi  uczestnikami mobilności.

Harmonogram przedstawia się następująco;

Godz. 10.00 na salę wchodzą kandydaci, którzy brali udział w II naborze;

 1. Adela Bastek
 2. Halina Faj
 3. Regina Alicja Kidawa
 4. Kazimierz Świnarski
 5. Antoni Wąsowicz
 6. Jolanta Adamczyk
 7. Małgorzata Nawrot
 8. Grażyna Harasim
 9. Zofia Gucajtis
 10. Rau Urszula
 11. Jadwiga Barbara Wanago
 12. Helena Mendelewska

Przeprowadzone zostanie szkolenie wstępne i kandydaci wypełnią następujące dokumenty:

 1. Ankieta ewaluacyjna przed mobilnością.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w projekcie.
 3. Oświadczenie RODO.

Następnie przerwa 15 min. w trakcie której koordynator A. Postój sprawdzi poprawność wypełnienia dokumentów.

Po przerwie na salę wejdą kandydaci jw. i kandydaci z I naboru:

 1. Ryszard Okliński
 2. Andrzej Postój
 3. Paweł Bielinowicz
 4. Krystyna Marianna Główczyńska
 5. Ewa Jolanta Dasiewicz
 6. Krystyna Piotrowska
 7. Lucyna Teresa Lukaszewicz
 8. Krystyna Wasiak
 9. Iwona Małgorzata Orężak
 10. Stefan Borysewicz
 11. Krystyna Oleszkiewicz
 12. Danuta Teresa Dąbrowska
 13. Apolonia Stankiewicz
 14. Mariusz Grzegorz Panek
 15. Grażyna Kmito
 16. Elżbieta Katarzyna Grzonkowska
 17. Alicja Woronowicz

Wszyscy zostaną zapoznani z treścią umowy, podpiszą umowy pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności a także zostaną zapoznani z Programem mobilności otrzymując egz. Programu jako załącznik do umowy, proszę nie zapomnieć wziąć ze sobą dowody osobiste i Kartę EKUZ.

Każdy z uczestników po zapoznaniu się z treścią niniejszego komunikatu proszony jest o krótką informację na pocztę koordynatora postoj_andrzej@wp.pl lub też sms-em na tel. 531 551 161.

Nieobecność na szkoleniu spowoduje wykreślenie kandydata z listy uczestników mobilności.

Oprac.A.P.

 

Prezes Federacji UTW WiM

Ryszard Okliński