11 pażdziernika 2021 roku  odbędzie się  Międzynarodowy Dzień Osób Starszych-Wojewódzka Konferencja organizacji Senioralnych Warmii i Mazur pod patronatem Marszałka -Gustawa Marka Brzezina. Konferencja ta rozpocznie się o godz.11.oo w hotelu Villa Pallas w Olsztynie ul.Żołnierska.Szczegółowy program konferencji podany zostanie w dniu 24-09-2021 roku.Zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych pracujących na rzecz seniorów .

Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na podstawie umowy nr.ROPS-I.614.11.1.2021

Zarząd Federacji