w dniach 06-12.11.2023r.13 przedstawicieli poszczególnych uniwersytetów trzeciego wieku uczestniczyło w mobilności grupowej w Wilnie. Nasz nowy partner -Dom Kultury Polskiej w Wilnie  stworzył bardzo dobre warunki do realizacji wszystkich założen projektu Erasmus + -edukacja dorosłych. Mieliśmy okazję spotkać się z seniorami kilku uniwersytetów trzeciego wieku na Litwie , w tym Akademią trzeciego Wieku z Wilna, UTW z Wilna, i UTW z Solecznik. Uczestniczyliśmy także w zajęciach z  florystyki, próbach chóru Wilia z Wilna ,w uroczystej akademii z okazji Niepodległości Polski  na Cmentarzu „Na Rosie” i zajęciach podczas europejskiego przeglądu teatrów polonijnych. a także w spotkaniu integracyjnym z przedstawicielami uniwersytetów na Litwie. Dyskusji, wymiany doświadczeń o działalności utw było co niemiara.  Samo  Wilno odwiedzaliśmy o każdej porze dnia. Mieliśmy okazję zwiedzić niektóre obiekty sakralne, katedrę , muzeum narodowe, muzeum im, A. Mickiewicza, itp. Dzięki naszemu opiekunowi -ekspertowi Romualdowi Maćkovskiemu udało sie nam poznać Wilno z wszystkimi najważniejszymi obiektami i jego historią. Sukcesem było uczestnictwo w koncercie z okazji odzyskania niepodległości z udziałem ambasadora Polski na Litwie -p. Radziwiłowicza. Sądzę, że realizowany projekt mobilności winien odnieść  pozytywny wpływ na zdobytą wiedzę, nabyte umiejętności w zakresie edukacji dorosłych i integrację środowiska senioralnego .Każdy postęp w zakresie rozwijania umiejętności komunikacyjnych, zrozumienie innego punktu widzenia jest formą uczestnictwa w stałym dialogu  międzykulturowym. Warto  było uczestniczyć w tej mobilności. Prezes