Z dużą satysfakcją informuję,że  mimo wielu przeciwności związanych z umowami z FRSE , planowana w okresie 18-25 wrzesień 2022 mobilność z partnerem w Meppen została zrealizowana.Bardzo napięty program pobytu,spotkania z grupami senioralnymi, z władzami miast Wertle, Meppen, Lathen , jak zwiedzanie muzeum gen.Maczka było naprawdę dużym wydarzeniem. Zajęcia -warsztaty z zakresu nabywania kompetencji osobistych.kulturowych, wspierania samodzielności realizowane przez świetnych trenerów z psychologii przez  panie-profesor Agnieszkę Górską i Katarzynę Grabia dały nam możliwość innego spojrzenia na realizowane problem.Niewątpliwie bardzo pouczającymi były spotkania ze społecznościami lokalnymi
seniorzy i burmistrzowie Wertle i Lathen/. Wymienialiśmy się tam wiedzą na temat
działalności organizacji pozarządowych w Polsce /uniwersytety trzeciego wieku/ oraz
stowarzyszeń i grup nieformalnych oraz wolontariatu w Niemczech, które to
organizacje mają na uwadze dobro seniorów. Ważnym tematem spotkań była też
ekologia i odnawialne źródła energii w dobie obecnego kryzysu energetycznego w
Europie.
Dopełnieniem całej mobilności było poznanie historii Niemiec a także udział Polaków
w walkach w czasie II wojny światowej, co realizowaliśmy w trakcie wycieczek
edukacyjnych do muzeum w Heren / dawna nazwa Maczków/. Zobaczyliśmy też
cmentarz wojenny w Groß Fullen. W Esterwegen zwiedziliśmy miejsce pamięci po
obozach jenieckich. Był też krótki wypad do Holandii gdzie zwiedziliśmy twierdzę
Buortange, która była na szlaku bojowym 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen.
Stanisława Maczka.
Całość mobilności została zrealizowana według założeń projektu, przyniosła nam wiele
nowej wiedzy i zapadła głęboko w pamięci.Wreczyliśmy też podziękowanie na ręce  Przewodniczącej Stowarzyszenia Seniorskiego w gminie zbiorczej Lathen.

wizyta przygotowawcza do projektu Erasmus w Lathen

         Przewodnicząca Stowarzyszenia Seniorskiego

             Pani    Luise Rededenius-Heber

                  Podziękowanie

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur od 2017 roku  zrzesza   uniwersytety i akademie trzeciego wieku z terenu Warmii i Mazur działające „ non profit „ w formie stowarzyszeń

Link do galerii: http://www.federacjautw.olsztyn.pl/mobilnosc-w-meppen/

                              Nawiązanie współpracy z partnerami – członkami stowarzyszeń seniorskich oraz kulturowych w powiecie  Emsland przyczyniło  się do wymiany dobrych praktyk w zakresie aktywizacji osób starszych z korzyścią dla tych grup społecznych przy jednoczesnej możliwości promowania kultury własnego kraju.

Wzbudza to nasz szacunek i uznanie za wniesiony   wkład i zrozumienie problematyki senioralnej, wpisanej w zasady współżycia społecznego oraz   wspierania inicjatyw .     Życzymy  jednocześnie dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w dalszej pracy na ich rzecz.

      Z wyrazami szacunku:                                                       Ryszard Okliński-prezes