BIURO PROJEKTOWE POWOŁANE DO REALIZACJI MOBILNOŚCI W RAMACH ERASMUS + EDUKACJA DOROSŁYCH NR.PROJ.  2022-1-PL01-KA121-ADU-000061055

 

 

Z dniem 14-06-2022r. powołuje się biuro projektowe do realizacji założeń zawartych w projekcie akredytacyjnym Erasmus + Edukacja Dorosłych nr. 2022-1-PL01-KA121-ADU-000061055.

W SKŁAD BIURA PROJEKTOWEGO WCHODZĄ:

1/.Ryszard Okliński – kierownik biura

2/.Andrzej Postój- koordynator

3/.Jolanta Adamczyk-członek biura

4/.Paweł Bielinowicz-członek biura

Powołane biuro w terminie do 22-06-2022r. przygotuje:

*harmonogram działań biura obejmujący mobilność do Estoni i Niemiec

*opracuje wytyczne naboru kandydatów na mobilność zagraniczną

*złoży oferty dot. najmu autokaru na wyjazdy zagraniczne

*opracuje zasady finansowania projektu

*opracuje ankiety ewaluacyjne dla uczestników przed i po mobilności

*działania jakie winny być zrealizowane w ramach projektu (tematyka zawarta w celach projektowych)

*inne wynikające z bieżących potrzeb pracy biura

 

Prezes Federacji UTWWiM