W dniu dzisiejszym  08-12-2022 r. odbyło się spotkanie uczestników mobilności do Meppen. W spotkaniu tym uczestniczyły 32 osoby, które podzieliły się swoimi spostrzeżeniami w aspekcie zdobytej wiedzy, poznania form i metod pracy z osobami starszymi w powiecie Emsland ,jak też mieliśmy szansę na poznanie historii i  kultury tego regionu. Wszyscy podkreślali znaczenie i potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie ekologii , odnawialnych źródeł energii współpracy z organizacjami seniorskimi z zagranicy, a także poznania historii tegoż regionu. Podkreślono że spotkania edukacyjne zostały zaplanowane z dużą starannością przez organizatora projektu. Zwiększenie poczucia własnej wartości, pewności siebie, wzrost statusu społecznego, zwiększenie sprawności intelektualnej, zwiększenie kompetencji społecznych i empatii to zasługa naszych ekspertów -psychologów Pani prof. Agnieszki Górskiej i Katarzyny Grabia .Aktywny udział  we wszystkich zaplanowanych spotkaniach  z partnerem zagranicznym Stowarzyszeniem Polsko-Niemieckim powiatu  Emsland, w tym spotkania integracyjne dały nam możliwość poznania i i wymiany doświadczeń  w zakresie  działania  na polu wolontariatu, ekologii i rozwoju kulturowego. Wszyscy uczestnicy tego spotkania otrzymali świetnie opracowany katalog fotograficzny autorstwa Alicji Woronowicz, Tadeusza Szczubiała i Mariana Baranowskiego a także opracowany biuletyn obrazujący realizację tego projektu pod nazwą „My Empatyczni – po pandemii” .Warto tu wspomnieć o ogromnej roli jaką odegrał w tej mobilności przedstawiciel partnera zagranicznego Pan Zbigniew Leszczyński- tłumacz, historyk , świetny przewodnik i opiekun grupy.

prezes

link do biuletynu z Meppen: Erasmus.pdf