W dniu 22-2-2022 r. Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu złożył wniosek o przyjęcie  na Członka Zwyczajnego Federacji UTW  Warmii i Mazur . Na posiedzeniu Zarządu Federacji  w dniu 19-03-2022 r. jednogłośnie zaakceptowano przyjęcie w poczet Federacji UTW WiM .  Tym samym UT III W.i O N  w  Elblągu stał się  prawowitym członkiem zwyczajnym. Gratulujemy Pani prezes  Iwonie Orężak  i Pani Teresie Urban podjęcia dobrej  decyzji.

prezes Federacji