Serdecznie zapraszam na spotkanie podsumowujące mobilność w Meppen( Niemcy) realizowanego przez Federację UTW WiM w ramach Programu Akredytacyjnego Erasmus + Edukacja Dorosłych, które odbędzie się 08-12-2022r. (czwartek)w godzinach 10,3o-14,oo w hotelu Villa Pallas-Olsztyn ul. Żołnierska 4.Program spotkania przesłany został wszystkim uczestnikom tej mobilności z prośbą o potwierdzenie swego uczestnictwa na adres mailowy federacji do dnia 05-12-2022r do godz.12,oo

prezes