„Szkoła Liderów „Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur odbywa się tym razem w pięknym Folwarku  w Tumianach k/Biskupca.  Zadanie nr.1/DSPP-III-614,1,2022/2 jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego i Federacji UTWWiM. Dwudniowe szkolenie  skierowane jest  do członków  UTW zrzeszonych w Federacji , mające na celu doskonalenie umiejętności kierowania i organizacji pracy liderów.Jest potrzebą wspierania organizacji działających na rzecz realizacji koncepcji „uczenia się przez całe życie”, stwarzając tym samym pole do inspiracji środowisk senioralnych do promowania edukacji poza formalnej opartej na wartościach i uczciwym podejściu do wyzwań obecnego świata.Myślę,że program szkolenia odpowiada zapotrzebowaniu wszystkich uczestników.

Link do galerii http://www.federacjautw.olsztyn.pl/szkola-liderow-tumiany/

Prezes