18 września rusza kolejna edycja szkoleniowa „Szkoła Liderów” dla członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach. Tym razem szkolenie i odbywać się będzie w pomieszczeniach Hotelu „Park” w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 119.)początek godz.10,oo Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym ważnym wydarzeniu Program zajęć w załączeniu.

18 września 2023
Program szkolenia
Godz. 9.30 – 9.55 – rejestracja uczestników.
Godz. 10.00 – Wprowadzenie do konferencji.
prezes Federacji UTW WiM –Ryszard Okliński
Godz.10.15 – Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2024 roku w aspekcie realizacji Priorytetu XIII dot. rozwoju sektora pozarządowego w tym zwiększenia wykorzystania narzędzi informatycznych w działalności organizacji.
pełnomocnik Marszałka ds. organizacji pozarządowych- Joanna Glezman
Godz.10.30 – Nabywanie umiejętności pisania projektów o dotacje finansowe w ramach Konkursu ofert ogłaszanego przez Samorząd woj. warmińsko – mazurskiego
wiceprezes Federacji UTW WiM – Andrzej Postój
Godz.11.45 – Przerwa kawowa
Godz.12.00 – Kompetencje cyfrowe seniorów. Kompleksowa obsługa poczty elektronicznej krok po kroku i pułapki z tym związane na podstawie poczty WP i gmail.com. Bezpieczeństwo w sieci
wykładowca Olsztyńskiej Szkoły Wyższej- Karol Krupa
Godz. 13.15 – Sztuka wystąpień publicznych. Jak ułożyć wystąpienie i opanować stres – czyli o tym jak wyczerpać temat nie wyczerpując publiczności
wykładowca Olsztyńskiej Szkoły Wyższej- Wojciech Sobina
Godz.14.15 – Dzielenie się wynikami i rezultatami z innymi organizacjami i opinią publiczną przy opracowywaniu końcowych raportów z udziału w projektach
wiceprezes Federacji UTW WiM – Andrzej Postój
Godz.15.00 – Informacja o rozpoczęciu prac w nowym projekcie Erasmus + Podsumowanie i zakończenie szkolenia
prezes Federacji UTW WiM – Ryszard
Godz.15.15 – Obiad