W dniu 18 września 2023 roku w Olsztynie, odbyło się szkolenie „Liderów” Uniwersytetów Warmii i Mazur.
Szkolenie rozpoczął Prezesa Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur Pan Ryszard OKLIŃSKI wprowadzeniem do zajęć. Następnie głos zabrał pełnomocnik Marszałka ds. organizacji porządkowych Pani Joanna GLEZMAN. Pani GLEZMAN przedstawiła program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego w 2024 roku w aspekcie realizacji rozwoju sektora pozarządowego w tym zwiększenia narzędzi informatycznych w działalności organizacji. Po zakończeniu wystąpienia Pani GLEZMAN głos zabrał wiceprezes Federacji UTW WiM Pan Andrzej POSTÓJ. Poprowadził szkolenie z praktycznym pokazem dotyczącym pisania projektów o dotacje finansowe w ramach Konkursu ofert ogłaszanego przez Samorząd woj. Warmińsko – Mazurskiego. Odniósł się również do dzielenia się wynikami i rezultatami z innymi organizacjami z udziału w projektach. Następnie Zajęcia poprowadził wykładowca Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Pan Wojciech SOBINA, który przedstawił słuchaczom sztukę wystąpień, opanowania stresu. Jak wyczerpać temat aby był interesujący, a słuchacze przyswoili jak największą ilość przedstawionych informacji.
Szkolenie zakończył Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur Pan Ryszard OKLIŃSKI przedstawiając informację o pracach w nowym projekcie Erasmus +.

Zarząd Federacji UTW WiM