14 kwietnia 2022 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego a Federacją UTW WiM w zakresie realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Instytut Północny. Celem współpracy jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie piśmienniczym i kolekcji bibliotecznych na Warmii i Mazurach, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej społeczności  oraz rozwój nowych zainteresowań. Opracowana zostanie oferta tematyczna i działania projektowe ,na którą składać się będą wykłady i prelekcje oraz wykorzystanie nieodpłatnie przestrzeni wystawienniczej. Osobą do kontaktów i uzgadniania terminów spotkań jest Pani dr. Anna Bujko tel.693 657 630

Zachęcamy zainteresowane UTW/ATW  do skorzystania z tej bogatej formy edukacyjnej w obecnym  i przyszłym roku akademickim  .

Zarząd