W 2019 zrealizowalismy Projekt „Konferencja Wojewódzka z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora”
Termin Konferencji 4 października 2019. w Olsztynie. W konferencji uczestniczyło 136 osób seniorów przedstawicieli wielu organizacji pozarządowoych województwa Warmińsko-mazurskiego.