2017.10.18 - Rada Działalności Pożytku Publicznego woj Warminsko-Mazurskiego - przyjęła Program współpracy z NGO. i środki na jego realizację.


przeglądaj pozostałe wydarzenia

18 października 2017 r - Rada Działalności Pożytku Publicznego woj warmińsko-mazurskiego zatwierdziła Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 . W Programie przyjęto m.innymi Priorytety współpracy oraz wykazano środki jakie w 2018 roku przeznacza samorząd na określone cele . Pełny tekst Programu jest do wglądu na stronie urzędu marszałkowskiego . Natomiast poniżej przedstawiamy wysokość środków jakie mają być przeznaczone na określone cele/Priorytety współpracy zawarte w Programie do realizacji jako Zadania publiczne ..
-Lp. Nazwa priorytetu/zadania -Kwota planowana w 2017
1. Edukacja i promocja zdrowia publicznego 115 000 zł
2. Rozwój kultury fizycznej - 2 905 000 zł
3. Integracja europejska i współpraca międzynarodowa - 100 000 zł
4. Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta - 20 000 zł
5. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - 360 000 zł(w tym 51 000 zł –umowy wieloletnie)
6. Ekologia, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 55 000 zł
7. Rozwój turystyki - 140 000 zł (w tym 20 000 zł – umowy wieloletnie)
8. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego - 400 000 zł
9. Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich- 60 000 zł
10. Pomoc społeczna - 129 600 zł
11. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100 000 zł
12. Przeciwdziałanie narkomanii 60 000 zł 60 000 zł
13. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 20 000 zł
14. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 200 000 zł
12. Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego - 130 000 zł (w tym 8 500 zł – umowy wieloletnie)
13. Rozwój wolontariatu - 40 000 zł
14. Wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży - 30 000 zł
15. Integracja środowisk kombatanckich - 25 000 zł
16. Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego - 50 000 zł
17. Rezerwa celowa na zadania w trybie art. 19a ustawy 0 50 000 zł

Razem: 4 989 600 zł

Uwaga : Zarząd Federacji UTW Warmii i Mazur zamierza zorganizować spotkanie z Pełnomocnik Marszałaka ds Oerganizacji Pozarządowych Panią Joanną Glezman ws możliwości pozyskania środków przez UTW . Przybliżony termin spotkania - druga połowa listopada. prosimy śledzić Komunikaty na stronie Federacji www.federacjautw.olsztyn.pl


przeglądaj pozostałe wydarzenia

Komunikaty


2019.04.09 Wyjazd I grupy uczestników szkolenia w Wiedniu
Wyjazd I grupy uczestników szkolenia w Wiedniu nastapi w dniu 9.04. o godz 5,00 z przed hotelu Villa Pallas przy ul żołenierskiej 4 w Olsztynie [więcej]
2019.03.19 Podpisywanie Umów z uczestnikami Projektu grupa III
W dniu 19.03. br w biurze Federacji przy ul Jagiellońskiej 59 pok 9 w godz 9 do 13 odbedzie sie podpisywanie Umów z uczestnikami wyjazdów do Wiednia grupa III. Nieobecność [więcej]
2019.03.18 Podpisywanie Umów z uczestnikami Projektu grupy I i II
W dniu 18.03. br w biurze Federacji przy ul Jagiellońskiej 59 pok 9 w godz 9 do 15 odbedzie sie podpisywanie Umów z uczestnikami wyjazdów do Wiednia grupy I i [więcej]

Galeria


W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. W trakcie wyjazdu I Grupy Projektu POWER 10-13.04.2019 r. Na sali obrad Konferencji Na sali obrad Konferencji
Copyright © 2016 Federacja UTW             Design tworzenie stron www

Stronę odwiedziło: 31788         Gości, on-line: 2