2019.05.22 - Wojewódzka Konferencja UTW Warmii i Mazur w Lidzbarku Warmińskim - ważnym wydarzeniem w życiu UTW Warmii i Mazur


przeglądaj pozostałe wydarzenia

W dniach 22-23 maja 2019 roku w Lidzbarku Warmińskim odbyła się Wojewódzka Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Spotkanie odbyło się w pięknych wnętrzach Oranżerii Kultury. Organizatorem był lidzbarski Uniwersytet Trzeciego Wieku który zorganizował to wspaniałe przedsięwzicie przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa i Federacji UTW Warmii i Mazur
— Do Lidzbarka Warmińskiego przybyło dużo gości w osobach prezesów i przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa warmińsko – mazurskiego (łącznie ponad 70 osób) przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych zajmujących się polityka senioralną — mówi Jolanta Adamczyk, opiekunka lidzbarskiego UTW – dusza Konferencji
Tematem przewodnim konferencji była „Edukacja i aktywizacja osób starszych – nowe wyzwania. System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Integrowanie środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku w małych miastach i wsiach”. 
— Nad dwudniową konferencją zorganizowaną przez lidzbarski Uniwersytet Trzeciego Wieku, patronat honorowy objął Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin . — Partnerami wspierającymi Konferencję zostali Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, Miejska Bibliotek Pedagogiczna – Oranżeria Kultury w gościnnych progach której odbywały się spotkania i panele dyskusyjne, Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, Federacja Organizacji Socjalnych województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSA.
Program konferencji obejmował zagadnienia związane z edukacją i działaniami, jakie mogą być realizowane na rzecz społeczności senioralnej w naszym województwie. 
Po powitaniu gości przez burmistrza Jacka Wiśniowskiego, otwarcia konferencji dokonał marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. 
Jednym z prelegentów był dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Poruszył temat wsparcia osób starszych w środowisku, w którym mieszkają i roli aktywnego seniora. 
Rzecznik w tym zakresie zwrócił uwagę na wsparcie społeczne w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego, zdrowia, działalności opiekuńczej, promocji aktywnego stylu życia, edukacji, tworzenia przestrzeni przyjaznej seniorom, czy systemu wsparcia w kształceniu i zatrudnianiu lekarzy geriatrów. Rzecznik zachęcił do korzystania z porad prawnych, powiatowych rzeczników praw konsumenta.
Prof. dr hab.n.med. Wojciech Maksymowicz natomiast podkreślił konieczność tworzenia oddziałów geriatrii, przygotowania systemu zachęty tym lekarzom, którzy wybierać będą specjalizację w tej dziedzinie, wyznaczył nowe wyzwania i zadania. 
W panelach dyskusyjnych podnoszono sprawę roli i zadań Społecznych Rad Seniorów, ich współpracę z samorządem, możliwość pozyskiwania środków unijnych. 
Burmistrzowie przewodniczący Stowarzyszeniu Sieci Miast Cittaslow ukazali rolę tych miast w kształtowaniu polityki senioralnej, tworzeniu miejsc przyjaznych mieszkańcom, w tym dla seniorów, rozwijaniu różnorodnych form pomocy najstarszym mieszkańcom. 
Uczestnicy konferencji, którzy przyjechali do Lidzbarka Warmińskiego byli pod wrażeniem piękna miasta i zadowoleni z organizacji tego potrzebnego wydarzenia. 

Przeglądaj galerię zdjęć.

przeglądaj pozostałe wydarzenia

Komunikaty


2019.10.07 XII Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
04 -10-2019 w salach Wyższej Szkoły im.Rusieckiego w Olsztynie obyła sie konferencja pod hasłem" Działania na rzecz równego udziału osób starszych w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa"Konferencja była dofinansowana z [więcej]
2019.10.07 Podsumowanie realizacji projektu POWER
03 pażdziernika br.w sali konferencyjnej hotelu Villa Pallas odbyło się spotkanie z uczestnikami Projektu POWER.pod hasłem Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku - mobilna i kompetentna w działaniu. W spotkaniu uczestniczyło [więcej]
2019.10.04 Wojewódzka Konferencja z Okazji Miezynarodowego Dnia Seniora
W dniu 4.10 o godz 10 organizujemy Wojewodzka Konferencję z Okzaji Miedzynarodowego Dnia Seniora. Miejsce Konferencji _ Sala OSW przy ul Bydgoskiej 33 W Konferencji [więcej]

Galeria


XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych XII Wojewódzka  Konferencja Osób Starszych
Copyright © 2016 Federacja UTW             Design tworzenie stron www

Stronę odwiedziło: 45205         Gości, on-line: 1