O r3admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far r3admin has created 127 blog entries.
15 maj, 2019

Druga grupa studentów Federacji UTW WiM w ramach projektu Po WER w Wiedniu.

2019-05-15T00:00:00+02:0015 maja, 2019|

W dniach 7-12 maja 2019 r. druga grupa studentów Federacji UTW WiM brała udział w Kursokonferencji w Wiedniu w ramach projektu PO WER. Wydarzenie to było organizowane przez Austriackie Stowarzyszenie Kulturalne „ Galizien” w Wiedniu oraz Federację UTW WiM. Poza wykładami prezentowanymi przez wykładowców z Austrii i Polski uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z kulturą i zabytkami Wiednia a także wzbogacili swoją wiedzę historyczną o informacje dot. Polaków, którzy zasłużyli się dla Austrii /Jan III Sobieski i Odsiecz wiedeńska/. Zwieńczeniem Kursokonferencji było wręczenie każdemu uczestnikowi Certyfikatu ukończenia szkolenia. Krótki fotoreportaż w Galerii.

11 kwi, 2019

I Grupa uczestników Projektu POWER w Wiedniu

2019-04-11T00:00:00+02:0011 kwietnia, 2019|

W dniach 10-13.04.2019 r I grupa 16 uczestników projektu POWER uczestniczyła w Kursokonferencji zorganizowanej przez Austriackie Stowarzyszenie Kulturalne „Galizien” w Wiedniu oraz Federacje UTW WiM. Każdy uczestnik otrzymał Certyfikat ukończenia szkolenia. Fotki z Konferencji oraz programu turystycznego w Galerii.

4 mar, 2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM – Regulamin i Porzadek zebrania

2019-03-04T00:00:00+01:004 marca, 2019|

Nizej Projekty Regulaminu i Porządku walnego Zebrania w dniu -04.03.2019

Projekty do zatwierdzenia

Regulamin obrad Walnego Zebrania Federacji UTW Warmii Mazur

1. Obrady Walnego Zebrania otwiera prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu i prowadzi je do wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania.

2. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza obrad. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący.

3. Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności przeprowadza dyskusię nad przedłożonym Regulaminem obrad i przeprowadza głosowanie ws jego zatwierdzenia.

4. Przewodniczący Walnego Zebrania:
• prowadzi obrady, czuwając nad ich sprawnym przebiegiem,
• udziela głosu uczestnikom Walnego Zebrania, według kolejności zgłoszeń,
• przeprowadza głosowania,
• organizuje pracę komisji mandatowo-skrutacyjnej (3 osoby) oraz komisji uchwał i wniosków (3 osoby), które […]

4 mar, 2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM

2019-03-04T00:00:00+01:004 marca, 2019|

Do Akademii i Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Zarząd Federacji UTW WiM zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM

na dzień 4 marca 2019 roku o godz 10,30 – I termin i 10,45 II termin w
Sali konferencyjnej MOK przy ul Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie.

Obecność delegatów – członków Federacji obowiązkowa.
Przedstawiciele UTW nie będący członkami Federacji mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu w charakterze obserwatorów.

Pełnoprawnymi delegatami na Walne Zebranie mogą być osoby zgłoszone na piśmie przez Zarządy ATW/UTW .
Poszczególne ATW/UTW zgłaszają kandydatów zgodnie z § 21 Statutu.
§ 21
1.W Walnym Zebraniu mogą brać udział […]

21 sty, 2019

Uwaga uczestnicy wyjazdów do Wiednia

2019-01-21T00:00:00+01:0021 stycznia, 2019|

Prosze o mailowe potwierdzenie udziału w podpisywaniu Umów z uczestnikami w dniach 18 lub 19 marca zgodnie z otrzymanym mailem zawiadomieniem. Sprawa ważna – jest to jednocześnie weryfikacja adresów email których prawidłowe działanie jest warunkiem podpisania Umowy na wyjazd.

Przejdź do góry