O r3admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far r3admin has created 127 blog entries.
24 lis, 2017

Spotkanie poświęcone możliwości pozyskania środków na działalność UTW w 2018 r.

2017-11-24T00:00:00+01:0024 listopada, 2017|

Zarząd Federacji UTW Warmii i Mazur zaprasza przedstawicieli wszystkich UTW Warmii i Mazur na spotkanie w dniu 24 listopada o godz 11,00 do Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie poświęcone możliwościom pozyskania środków na działalność UTW w 2018 r .
Program spotkania:
Godz 11-12 – Pani Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds organizacji pozarządowych omówi priorytety na które zostaną przekazane środki z budżetu samorządu województwa oraz przewidywany kalendarz Konkursów na określone Priorytety w budżecie samorządu województwa.
Godz 12-14 – Przedstawiciele Projektu ERASMUS z Warszawy omówią możliwości skorzystania z oferty programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. […]

20 paź, 2017

Wspólne posiedzenie Zarządu Federacji UTW WiM i „Trójki” Porozumienia UTW Warmii i Mazur – Ściślejsza współpraca na rzecz UTW.

2017-10-20T00:00:00+02:0020 października, 2017|

W dniu 20 października 2017 , na zaproszenie Prezesa Federacji UTW Warmii i Mazur odbyło sie wspólne posiedzenie Zarządu Federacji i „Trójki” Porozumienia UTW; Celem spotkania było:
1. Ustalenie zasad współpracy pomiędzy Federacją UTW WiM i Porozumieniem UTW
2. Omówienie Ankiet zebranych w trakcie szkolenia Liderów UTW w dniach 19 i 20 wrzesnia 2017 r (Opracowania Ankiet są do wglądu w załącznikach do niniejszego wydarzenia.)
3. Ustalenie wspólnej listy imprez/uroczystości organizowanych przez UTW mających charakter „wojewódzki”
[b]
Ad1 – a) Ustalono że na spotkania Zarządu Federacji UTW będzie zapraszana „Trójka” Porozumienia” i odwrotnie – na spotkania „Trójki” będzie zapraszany Zarząd Federacji […]

18 paź, 2017

Rada Działalności Pożytku Publicznego woj Warminsko-Mazurskiego – przyjęła Program współpracy z NGO. i środki na jego realizację.

2017-10-18T00:00:00+02:0018 października, 2017|

18 października 2017 r – Rada Działalności Pożytku Publicznego woj warmińsko-mazurskiego zatwierdziła Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 . W Programie przyjęto m.innymi Priorytety współpracy oraz wykazano środki jakie w 2018 roku przeznacza samorząd na określone cele . Pełny tekst Programu jest do wglądu na stronie urzędu marszałkowskiego . Natomiast poniżej przedstawiamy wysokość środków jakie mają być przeznaczone na określone cele/Priorytety współpracy zawarte w Programie do realizacji jako Zadania publiczne ..
[b]-Lp. Nazwa priorytetu/zadania -Kwota planowana w 2017
1. Edukacja i promocja zdrowia publicznego 115 000 zł
2. Rozwój kultury fizycznej – 2 905 000 zł
3. […]

30 wrz, 2017

Rok 2017 – Szkolenie Liderów UTW w zakresie pozyskiwania środków na działalność UTW

2021-04-09T13:04:10+02:0030 września, 2017|

Rok 2017 – Zrealizowano Projekt:

„Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW”.

1. Przeszkolono łącznie 43 osoby – przedstawicieli 24 UTW działających na terenie Warmii I Mazur – W większości uczestnicy szkolenia pochodzą z UTW działających w małych miejscowościach – co było głównym założeniem organizacji szkolenia Liderów.
2. Uczestnicy zostali przeszkoleni w tematach:

  • Źródła pozyskiwania środków publicznych na działalność OP,
  • Wprowadzenie do pisania wniosków o dofinansowanie,
  • Możliwości wsparcia Organizacji Pozarządowych z EFS i RPO,
  • Współpraca z Głosem Seniora i Ogólnopolską Kartą Seniora szansą promocji i pozyskiwania funduszy dla organizacji seniorskiej (UTW)

3. Zebrano Ankiety podsumowujące szkolenie […]

20 wrz, 2017

Porozumienie o Partnerstwie pomiędzy Federacją UTW WiM i Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa

2017-09-20T00:00:00+02:0020 września, 2017|

W dniu 20 września 2017 r w Olsztynie miało miejsce ważne wydarzenie.
W tym dniu nastąpiło podpisanie Porozumienia o Partnerstwie pomiędzy :
Federacją UTW Warmii i Mazur zs w Olsztynie i
Stowarzyszenie MANKO wydawcą Głosu Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora. zs w Krakowie.
Porozumienie podpisali:
Ze strony Federacji UTW WiM :
Antoni Furtak – Prezes i
Elżbieta Dziergacz – Wiceprezes

Ze strony Stowarzyszenia MANKO :
Łukasz Salwarowski – Prezes

Pełny tekst Porozumienia w załączeniu

19 wrz, 2017

Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w Olsztynie

2017-09-19T00:00:00+02:0019 września, 2017|

W dniach 19-20 września 2017 r w Olsztynie odbyło się szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w którym uczestniczyły 43 osoby z 18-tu UTW z terenu województwa warmińsko mazurskiego w Olsztynie.
Tematem szkolenia było: Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW.
Szkolenie prowadzili trenerzy : Monika Haussman-Pniewska , Piotr Pniewski oraz pracownicy Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie .
Informacja dla uczestników:
Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompleksowej i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych (szkolenia w zakresie języków obcych, ICT, oraz zarządzania projektem realizują:
– Warmińsko Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, ul. Artyleryjska 3K, 10-165 […]

8 wrz, 2017

FORUM III WIEKU _ FORYM EKONOMICZNE Krynica Zdrój- Nowy Sącz 6-8.09.2017 r.

2017-09-08T00:00:00+02:008 września, 2017|

W dniach 6-8 wrzesień 2017 w Nowym Saczu i Krynicy odbyło się kolejne FORUM III WIEKU.
Federację UTW Warmii i Mazur mieli zaszczyt w tym wielkim wydarzeniu reprezentować Prezes Antoni Furtak i Wiceprezes Elżbieta Dziergacz.
W Panelu poświęconemu wolontariatowi osób starszych jako jeden z panelistów brał udział Prezes Antoni Furtak który wygłosił referat pt: Wontariat osób starszych na Warmii i Mazurach. Praktyka i Bariery.

24 lip, 2017

Program szczegółowy Szkolenia Liderów UTW

2017-07-24T00:00:00+02:0024 lipca, 2017|

Program szkolenia
Liderów ATW/UTW Warmii i Mazur
w dniach 19 i 20 wrzesnia 2017 r.

Temat szkolenia: Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW.

Harmonogram szczegółowy:

Dzień I – 19.09.2017 r.

Godz 9,30 – 10,30 – Recepcja ,zameldowanie i zakwaterowanie w SSM „Relaks” w Olsztynie przy ul Żołnierskiej 13 b.

Godz 10,45 – 11,30 – Oficjalne rozpoczęcie , Wystąpienie przedstawicieli Marszałka i Wojewody – Prezentacja uczestników szkolenia.
Godz 11,30 – 14,30 – Wyklad pt „Żródła pozyskiwania środków na działalność OP ” – Trener prowadzący : Monika Hausman-Pniewska
Godz 14,30 do […]

26 cze, 2017

Inauguracja XI Europejskich Spotkań Integracyjnych Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie

2017-06-26T00:00:00+02:0026 czerwca, 2017|

26 czerwca już po raz jedenasty odbyła się inauguracja Spotkania UTW z zagranicy z UTW w kraju. Uroczysta Inauguracja Spotkań odbyła się w auli Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Oprócz przedstawicieli polskich UTW z Litwy, Łotwy, Ukrainy, , tym razem uczestniczyli w uroczystościach również słuchacze UTW z Austrii, Rumunii i Czech – razem ok 100 uczestników z zagranicy. . Uroczystość zaszczycili również przedstawiciele Sejmu,Senatu i Rządu RP.
Spotkania będą trwały przez kilka dni bowiem organizator Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie przygotowała bogaty program pobytu . Organizatorom należą się słowa uznania za trud włożony w przygotowanie tak trudnej imprezy.

Ps Wkrótce […]

Przejdź do góry