O r3admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far r3admin has created 127 blog entries.
25 maj, 2018

Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur mobilna i kompetentna w działaniu

2021-04-16T12:46:34+02:0025 maja, 2018|

Tytuł Projektu: „ Kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – mobilna i kompetentna w działaniu”
Projekt finansowany przez: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – będzie realizowany w okresie 2018 – 2019 r.
Organizacja wiodąca w projekcie:
Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur zs w Olsztynie .
Zakładane cele Projektu:
Cel 1: Poprawa kompetencji kadry – poprzez poznanie powiązań historyczno-kulturalnych narodów Austrii i Polski w kontekście 100-lecia niepodległości Polski – rozszerzających wiedzę uczestników
Cel 2: zwiększenie mobilności
Cel 3: Rozwój współpracy międzynarodowej

[…]

24 maj, 2018

Wojewódzka Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Ełk 24 -25 .05.2018 ró

2018-05-24T00:00:00+02:0024 maja, 2018|

W dniach 24-25 maja 2018 roku w Ełku odbyła się Wojewódzka Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku której organizatorem był Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Pierwszy dzień Konferencji rozpoczął się warsztatami których celem było znalezienie sposobu na zwiększenie udziału mężczyzn w życiu UTW. Po nich nastąpiło oficjalne otwarcie uroczystości w których wzięli udział zaproszeni goście.
Po przemówieniach gości , wręczono delegatom Konferencji pamiątkowe statuetki
Po części oficjalnej – gospodarze zaprosili delegatów na wspaniały wieczorek integracyjny przy muzyce.
Drugi dzień Konferencji był dniem roboczym w którym delegaci dyskutowali o Radach seniorów i konieczności udziału UTW w ich powoływaniu i codziennej pracy. Poźniej […]

19 kwi, 2018

Spotkanie Zarządu Federacji UTW WiM z JM Rektorem UWM prof dr R.J. Góreckim

2018-04-19T00:00:00+02:0019 kwietnia, 2018|

19 kwietnia 2018 r na zaproszenie JM Rektora UWM prof dr hab Ryszarda J. Góreckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji UTW WiM z przedstawicielami władz uczelni. W spotkaniu oprócz JM Rektora uczestniczyli również Prorektor ds Kształcenia i Studentów dr hab Jerzy Przyborowski oraz Pełnomocnik Rektora ds UTW prof dr hab Stefan Smoczyński .
W trakcie spotkania omówiono m.innymi:
Realizację projektu „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego
Wieku.” realizowanego przez UWM .
Inicjatorem tego projektu była Federacja UTW Warmii i Mazur.
Dzięki temu projektowi 1500 osób UTW z 13 UTW Warmii i Mazur bierze udział w zajęciach warsztatowych i wykładach. […]

19 mar, 2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Federacji UTW Warmii i Mazur

2018-03-19T00:00:00+01:0019 marca, 2018|

W dniu 19 marca 2018 r – w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul Dabrowszczaków 3 w Olsztynie odbyło sie Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Federacji UTW Warmii i Mazur.
W zebraniu uczestniczyło 28 delegatów – z 11 ATW/UTW Warmii i Mazur.

Walne Zebranie przyjęło Sprawozdania: merytoryczne i finansowe Zarządu Federacji za rok 2017.
Przeprowadzono też wybory uzupełniąjace.
Na wniosek Prezesa zwiększono skład Prezydium z 5 do 7 osób.
W wyników wyborów do Zarządu dokooptowani zostali : Janina Zyznowska i Ryszard Okliński.
Dokumenty Walnego Zebrania w Załączeniu.

Antoni Furtak
Prezes

19 mar, 2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Federacji UTW Warmii i Mazur

2018-03-19T00:00:00+01:0019 marca, 2018|

W dniu 19 marca 2018 r o godz 10,45 I termin i 11,00 II termin – w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul Dabrowszczaków 3 w Olsztynie odbędzie sie Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Federacji UTW Warmii i Mazur.
Członkowie Federacji otrzymają oficjalne zawiadomienia.
UTW nie będący członkami Federacji maja prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu jako obserwatorzy.
Zapraszamy.
Antoni Furtak
Prezes

2 mar, 2018

Do Akademii i UTW Warmii i Mazur – zapytanie o udział partnerski w Projekcie FIO

2018-03-02T00:00:00+01:002 marca, 2018|

Akademie i Uniwersytety Trzeciego Wieku
Warmii i Mazur

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur informuje ze zamierza wystąpić z wnioskiem o grant na wsparcie UTW Warmii i Mazur z Programu FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) .
Chcemy wystąpić o dofinansowanie w ramach :

Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na nw pytania:

1. Czy Wasz UTW jest zainteresowany udziałem w Projekcie Federacji UTW WiM w celu uzyskania wsparcia z grantu FIO?
2. Jeżeli […]

23 lut, 2018

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otrzyma grant na wsparcie 12 UTW z terenu Warmii i Mazur

2018-02-23T00:00:00+01:0023 lutego, 2018|

Witam UTW Warmii i Mazur
Chciałbym poinformować że z inicjatywy Federacji UTW WiM , Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie złożył do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt pt ” „Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku.” Projekt został oceniony pozytywnie i UWM w Olsztynie otrzyma grant na wsparcie 12 UTW z terenu Warmii i Mazur.
Więcej informacji o Projekcie przedstawimy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Federacji UTW Warmii i Mazur w dniu 19 marca br o godz 11,00 w sali konferencyjnej MOK w Olsztynie przy ul Dabrowszczaków 3.
Również […]

Przejdź do góry