27 sty, 2023

Estonia – do realizacji w kwietniu br.

2023-01-27T14:20:47+01:0027 stycznia, 2023|

Trwają przygotowania do realizacji  drugiej części projektu akredytacyjnego z wyjazdem do Tallina w kwietniu br. Te osoby które zostały zakwalifikowane do tej mobilności  szkoleniowej proszone są o potwierdzenie udziału , przesyłając na pocztę federacji swoją akceptację .Proszę też o potwierdzenie swoich danych osobowych  (adres swojej poczty. nr. telefonu, bądź zmiana -uaktualnienie   karty NFZ ) dane te należy przesłać do dnia 10 lutego br.

prezes

29 gru, 2022

Mobilność w Estonii w 2023r.

2022-12-29T10:53:39+01:0029 grudnia, 2022|

Podaję wstępne ustalenia z partnerem  Vita TIIM w Estonii ,że rozpoczęcie naszej mobilności przypadnie na dzień : 15 kwietnia 2023 do 22-kwietnia 2023r.Miejsce mobilności Tallin. przewidziany dojazd do Tallina 15/16-04-2023 (dwa dni z noclegiem w Wilnie) powrót do Olsztyna w dniu 22-04-2023 .okres trwania szkolenia z cyklu nabywania podstawowych umiejętności cyfrowych 5 dni tj, w dniach 17-21-04-2023.Ilość uczestników -20 osób .W projekcie mogą uczestniczyć ci edukatorzy , którzy nie uczestniczyli w mobilności w Meppen. (Niemcy).

prezes

12 gru, 2022

Rekrutacja do projektu Językowego :Angielski dla Seniorów”

2022-12-12T14:02:57+01:0012 grudnia, 2022|

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie

 

OGŁASZA

 

rekrutację do projektu językowego –  akredytacyjnego Erasmus + Edukacja dorosłych dla uniwersytetów i akademii trzeciego wieku Warmii i Mazur zrzeszonych w Federacji.

 

 

Cel projektu ;  „Podnoszenie kompetencji osobistych. Angielski dla seniorów”.

 

 

  1. Informacje o kursie.

 

  1. Rodzaj kursu – kurs języka angielskiego.
  2. Termin rekrutacji do   31. 12. 2022 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
  3. Termin pierwszej tury – przypuszczalnie czerwiec/ lipiec 2023 r.
  4. Termin drugiej tury – miesiące jesienne – przypuszczalnie wrzesień/październik 2023 r.
  5. Miejsce kursu – MALTA, St.Julian´s / Paceville/.
  6. Czas trwania kursu 2 /dwa/ tygodnie każda tura.
  7. Ilość zajęć dziennie – 4 lub 5 godzin […]
8 gru, 2022

Projekt mobilności w Meppen zakończony

2022-12-15T11:43:49+01:008 grudnia, 2022|

W dniu dzisiejszym  08-12-2022 r. odbyło się spotkanie uczestników mobilności do Meppen. W spotkaniu tym uczestniczyły 32 osoby, które podzieliły się swoimi spostrzeżeniami w aspekcie zdobytej wiedzy, poznania form i metod pracy z osobami starszymi w powiecie Emsland ,jak też mieliśmy szansę na poznanie historii i  kultury tego regionu. Wszyscy podkreślali znaczenie i potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie ekologii , odnawialnych źródeł energii współpracy z organizacjami seniorskimi z zagranicy, a także poznania historii tegoż regionu. Podkreślono że spotkania edukacyjne zostały zaplanowane z dużą starannością przez organizatora projektu. Zwiększenie poczucia własnej wartości, pewności siebie, wzrost statusu społecznego, zwiększenie sprawności intelektualnej, zwiększenie kompetencji […]

23 cze, 2022

Statut Federacji UTW WiM

2022-06-23T20:31:55+02:0023 czerwca, 2022|

 

 

STATUT

Federacji  Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod nazwą Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, zwany dalej Federacją UTW, zrzesza Uniwersytety Trzeciego Wieku i Akademie Trzeciego Wieku, posiadające osobowość prawną ale również te organizacje, które działają jako wyodrębnione komórki organizacyjne przy uczelniach, samorządach, bibliotekach publicznych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach pomocy społecznej a w zakresie zadań statutowych prowadzą działalność edukacyjną i ochrony praw osób starszych. Działalność tych organizacji nie jest zarobkową działalnością gospodarczą lecz działalnością non-profit.

2. Siedzibą Federacji UTW jest Olsztyn. Federacja Uniwrsytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur może używać skrótu “FUTW WiM”.

3. […]

1 cze, 2022

Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTWWiM- za rok 2021

2022-06-01T17:15:58+02:001 czerwca, 2022|

W dniu 30 maja br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM za rok 2021.Zebranie otworzył prezes – Ryszard Okliński, natomiast zgodnie z regulaminem WZ dalszą część jego poprowadził Kazimierz Lejszo – reprezentujący Jarocką Akademię Trzeciego Wieku. Podkreślić należy sprawny przebieg prowadzonego WZ jak też uzyskanie absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy 2021. Podjęte uchwały dot. zatwierdzenia bilansu finansowego za rok ubiegły, jak też sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu  zostało przyjęte jednomyślnie.

Prezes

1 cze, 2022

25 – lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

2022-06-01T16:59:00+02:001 czerwca, 2022|

Program obchodów  25-lecia    Warmińskiego- Mazurskiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku   pod hasłem „Uniwersytety Trzeciego Wieku Warmii i Mazur -doświadczenia, a wyzwania współczesnego świata” odbyły się w dniu 26 maja br .w centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM w Olsztynie-Kortowo. Była ciekawa prezentacja filmowa  pokazująca dorobek tego uniwersytetu na przestrzeni 25 lat. Bardzo ciekawy wykład nt. UTW w służbie ludzi pogodnej jesieni ” wygłosił prof. Stanisław Achremczyk. Odbył się także koncert ks. dr. Zbigniewa Stępniaka pod nazwą  „Wesoło żeglujmy , wesoło,” Później odbyło się spotkanie integracyjne  przy grillu w restauracji Kortowska.

Natomiast w dniu następnym tj, 27 maja br, w auli im. M. Gotowca w Kortowie  odbyła […]

19 paź, 2021

Wojewódzka Konferencja Senioralna w Lidzbarku-Warmińskim 21/22-10-2021r.

2021-12-07T10:33:22+01:0019 października, 2021|

Organizatorem Wojewódzkiej  Konferencji  Senioralnej i Rad Seniorów – pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego są: Uniwersytet Trzeciego Wieku Stowarzyszenia Ziemi Lidzbarskiej w Lidzbarku Warmińskim, . Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Olsztynie, Federacja Organizacji Socjalnych -FOS-a pod hasłem „Wyzwania stawiane seniorom-jak  zdrowi pięknie  żyć”

Dwudniowa konferencja rozpoczynająca się 21-10-br  o godz.10,oo wg programu –  link

http://www.federacjautw.olsztyn.pl/wojewodzka-konfe…m-21-22-10-2021r/

Przejdź do góry