8 lipiec, 2020

Ważne! dot.mobilności uczestników do Wiednia

2020-07-08T00:00:00+02:008 lipca, 2020|

Szanowni uczestnicy Projektu Erasmus+

W nawiązaniu do poprzedniego e-maila dot. mobilności Wiedeń, Biuro Projektu uprzejmie informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną jaka panuje w kraju, nastąpiło szereg zmian w naszych działaniach.
Nie uległ jedynie zmianie termin mobilności do Wiednia, tj. 24 – 29 sierpnia 2020 r.
Szkolenie wstępne, na którym podamy Państwu harmonogram wyjazdu, podpiszemy umowy a także zostanie Państwu wypłacone kieszonkowe, odbędzie się 19 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Olsztynie ul. Jagiellońska 59, lok. 9. Sala nr.205 lub 208 Ponieważ trudno w tej chwili oszacować czas trwania powyższych czynności prosimy o zabezpieczenie sobie wystarczającej ilości czasu w tym […]

15 czerwiec, 2020

dot.mobilności do Wiednia-ważne!

2020-06-15T00:00:00+02:0015 czerwca, 2020|

W związku ze zbliżającym się terminem wyjazdu uczestników w ramach projektu Erasmus+., Biuro Projektu zwraca się do Państwa z prośbą o potwierdzenie deklaracji wyjazdu w ramach projektu do Wiednia w dniach 24-29 sierpnia 2020 r.
Odpowiedzi proszę kierować na pocztę e-mail postoj_andrzej@wp.pl, niezwłocznie, nie później jednak niż do 24 czerwca 2020 r.
Jednocześnie informuję, że uczestnicy, którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie wypełniając stosowne dokumenty zostali zarejestrowaniu w systemie Unii Europejskiej MobilityTool . Są już sporządzone umowy na wszystkich uczestników. Ewentualne rezygnacje będą rozpatrywane przez Zarząd Federacji jedynie w uzasadnionych przypadkach losowych.
Przypominam także, że Elektroniczne Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą każdy z uczestników ma […]

29 Maj, 2020

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

2020-05-29T00:00:00+02:0029 maja, 2020|

Na dzień 08 czerwca br.na godz.10,oo zwołuję posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej .Omawiane będą sprawy związane z realizacją projektu Erasmus+ 2019/2020 , wyniki projektu na rok 2020/21.a także stan i przygotowania do realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego dot Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.( 1-X-2020) obecność obowiązkowa.Prezes

26 Maj, 2020

składki do Federacji

2020-05-26T00:00:00+02:0026 maja, 2020|

Przypominam,że 30 maja upływa termin płatności składek członkowskich Federacji UTW WiM.
Wysokość została ustalona na walnym zebraniu Federacji 10 marca br.i wynosi ona 2 zł/członka UTW. Bardzo proszę te UTW/ ATW o wypełnienie tych zobowiązań w terminie.pozdrawiam.prezes

22 kwiecień, 2020

komunikat dot.składek członkowskich

2020-04-22T00:00:00+02:0022 kwietnia, 2020|

Podjęta 10 marcabr uchwała dot.podniesienia składek do kwoty 2 zł./członek UTW/ATW opłacanych przez członków Federacji winna
wpłynąć na konto federacji do 30 marca br. Z uwagi na brak wielu wpłat składek członkowskich przypominam o realizacji tych
zobowiązań.prezes

16 kwiecień, 2020

Komunikaty

2020-04-16T00:00:00+02:0016 kwietnia, 2020|

Informujemy,że realizacja projektu Erazmus+ planowana na okres kwiecień ,maj,czerwiec 2020 przy wyjazdach 3 grup do Wiednia odłożona zostaje na termin póżniejszy-przyczyna pandemia koronawirusa.W tej sytuacji bardzo proszę o śledzenie informacji na stronie Federacji,w których zamieszczone zostaną : decyzje o nowych terminach wyjazdów,niezbędnych szkoleniach i podpisanie umów z uczestnikami tych projektów.
prezes -Ryszard Okliński

10 marzec, 2020

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Federacji UTW Warmii i Mazur

2020-03-10T00:00:00+01:0010 marca, 2020|

Do Akademii i Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Zarząd Federacji UTW WiM zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Federacji UTW WiM

na dzień 10 marca 2020 roku o godz 10,15 – I termin i 10,45 II termin w
Sali konferencyjnej MOK przy ul Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie.

Obecność delegatów – członków Federacji obowiązkowa.
Przedstawiciele UTW nie będący członkami Federacji mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu w charakterze obserwatorów.

Pełnoprawnymi delegatami na Walne Zebranie mogą być osoby zgłoszone na piśmie przez Zarządy ATW/UTW .
Poszczególne ATW/UTW zgłaszają kandydatów zgodnie z § 21 Statutu.
(Wyciag z § 21Statutu Federacji)
1.W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni i […]

Przejdź do góry