21 lip, 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Projektu w Programie Erasmus +

2019-07-21T00:00:00+02:0021 lipca, 2019|

Zarząd Federacji Warmii i Mazur w Olsztynie informuje, że w wyniku konkursu wniosków złożonych w ramach Programu Erasmus + Sektor Edukacja Dorosłych, wniosek złożony przez Federację UTW WiM do Programu Erasmus+ Akcja 1- Mobilność kadry edukacji dorosłych w roku 2019 został rozpatrzony pozytywnie.
W związku z powyższym Federacja UTW WiM ogłasza nabór kandydatów do realizacji projektu:
„Działania mobilne drogą do podnoszenia kompetencji kadry Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.”
W projekcie mogą uczestniczyć Prezesi i Członkowie Zarządów UTW należących do Federacji.
Szczególowe warunki okreslone w załacznikach do ogłoszenia na podstronie Projekty […]

4 cze, 2019

Uwaga Lektoraty językowe i szkolenia komputerowe bezpłatne dla słuchaczy UTW

2019-06-04T00:00:00+02:004 czerwca, 2019|

Do Zarządów UTW Warmii I Mazur

Informujemy że Wyższa Szkoła Informatyki I Ekonomii w Olsztynie realizuje Projekt :
„Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko – mazurskiego”
natomiast Federacja UTW Warmii I Mazur wspiera te działania jako Partner uczelni.
W projekcie mog a wziąc udział osoby zamieszkałe na terenie województwa w wieku 50 do 74 lat.
Zarządy UTW zaiteresowanych udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie deklaracji udziału na adres WSIiE (adres niżej)
Zajęcia bedą odbywać się zarówno w Olsztynie jak i w terenie pod warunkiem zebrania
min 12 kandydatów na jedno szkolenie.
O tym gdzie będą odbywać się szkolenia zadecyduje WSIiE.
Proszę o potraktowanie […]

4 mar, 2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM – Regulamin i Porzadek zebrania

2019-03-04T00:00:00+01:004 marca, 2019|

Nizej Projekty Regulaminu i Porządku walnego Zebrania w dniu -04.03.2019

Projekty do zatwierdzenia

Regulamin obrad Walnego Zebrania Federacji UTW Warmii Mazur

1. Obrady Walnego Zebrania otwiera prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu i prowadzi je do wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania.

2. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza obrad. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący.

3. Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności przeprowadza dyskusię nad przedłożonym Regulaminem obrad i przeprowadza głosowanie ws jego zatwierdzenia.

4. Przewodniczący Walnego Zebrania:
• prowadzi obrady, czuwając nad ich sprawnym przebiegiem,
• udziela głosu uczestnikom Walnego Zebrania, według kolejności zgłoszeń,
• przeprowadza głosowania,
• organizuje pracę komisji mandatowo-skrutacyjnej (3 osoby) oraz komisji uchwał i wniosków (3 osoby), które […]

4 mar, 2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM

2019-03-04T00:00:00+01:004 marca, 2019|

Do Akademii i Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Zarząd Federacji UTW WiM zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM

na dzień 4 marca 2019 roku o godz 10,30 – I termin i 10,45 II termin w
Sali konferencyjnej MOK przy ul Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie.

Obecność delegatów – członków Federacji obowiązkowa.
Przedstawiciele UTW nie będący członkami Federacji mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu w charakterze obserwatorów.

Pełnoprawnymi delegatami na Walne Zebranie mogą być osoby zgłoszone na piśmie przez Zarządy ATW/UTW .
Poszczególne ATW/UTW zgłaszają kandydatów zgodnie z § 21 Statutu.
§ 21
1.W Walnym Zebraniu mogą brać udział […]

21 sty, 2019

Uwaga uczestnicy wyjazdów do Wiednia

2019-01-21T00:00:00+01:0021 stycznia, 2019|

Prosze o mailowe potwierdzenie udziału w podpisywaniu Umów z uczestnikami w dniach 18 lub 19 marca zgodnie z otrzymanym mailem zawiadomieniem. Sprawa ważna – jest to jednocześnie weryfikacja adresów email których prawidłowe działanie jest warunkiem podpisania Umowy na wyjazd.

18 lis, 2018

Harmonogram wyjazdu uczestników POWER – Termin I – 9-14.04.2019 r

2018-11-18T00:00:00+01:0018 listopada, 2018|

Harmonogram – wyjazd I – 9-14.04 2019.
Lp Nazwisko i imię Reprezentant Uwagi
1 Furtak Antoni Federacja k-k Projektu
2 Lidia Lejszo Federacja
3 Prof. Smoczyński Stefan Federacja/UWM wykładowca
4 Kołos Halina Federacja Kom.Rewiz.
5 Janina Zyznowska Federacja
6 Okliński Ryszard Federacja
7 Lejszo Kazimierz JATW
8 Adamczyk Jolanta UTW Lidzbark Warminski
9 Michalak Barbara UTW Lidzbark Warmiński
10 Rapacka Maria UTW Nidzica
11 Gorczyńska Małgorzata UTW Nidzica
12 Wisiński Jerzy UTW Lidzbark
13 Główczyńska Maria UTW Lidzbark
14 Oklińska Elżbieta JATW
15 Rzepliński Marek UTW Olecko
16 Fido Bogdanna UTW Węgorzewo

Uwaga: – […]

Przejdź do góry