2 mar, 2018

Do Akademii i UTW Warmii i Mazur – zapytanie o udział partnerski w Projekcie FIO

2018-03-02T00:00:00+01:002 marca, 2018|

Akademie i Uniwersytety Trzeciego Wieku
Warmii i Mazur

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur informuje ze zamierza wystąpić z wnioskiem o grant na wsparcie UTW Warmii i Mazur z Programu FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) .
Chcemy wystąpić o dofinansowanie w ramach :

Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na nw pytania:

1. Czy Wasz UTW jest zainteresowany udziałem w Projekcie Federacji UTW WiM w celu uzyskania wsparcia z grantu FIO?
2. Jeżeli […]

23 lut, 2018

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otrzyma grant na wsparcie 12 UTW z terenu Warmii i Mazur

2018-02-23T00:00:00+01:0023 lutego, 2018|

Witam UTW Warmii i Mazur
Chciałbym poinformować że z inicjatywy Federacji UTW WiM , Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie złożył do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt pt ” „Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku.” Projekt został oceniony pozytywnie i UWM w Olsztynie otrzyma grant na wsparcie 12 UTW z terenu Warmii i Mazur.
Więcej informacji o Projekcie przedstawimy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Federacji UTW Warmii i Mazur w dniu 19 marca br o godz 11,00 w sali konferencyjnej MOK w Olsztynie przy ul Dabrowszczaków 3.
Również […]

24 lis, 2017

Spotkanie poświęcone możliwości pozyskania środków na działalność UTW w 2018 r.

2017-11-24T00:00:00+01:0024 listopada, 2017|

Zarząd Federacji UTW Warmii i Mazur zaprasza przedstawicieli wszystkich UTW Warmii i Mazur na spotkanie w dniu 24 listopada o godz 11,00 do Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie poświęcone możliwościom pozyskania środków na działalność UTW w 2018 r .
Program spotkania:
Godz 11-12 – Pani Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds organizacji pozarządowych omówi priorytety na które zostaną przekazane środki z budżetu samorządu województwa oraz przewidywany kalendarz Konkursów na określone Priorytety w budżecie samorządu województwa.
Godz 12-14 – Przedstawiciele Projektu ERASMUS z Warszawy omówią możliwości skorzystania z oferty programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. […]

24 lip, 2017

Program szczegółowy Szkolenia Liderów UTW

2017-07-24T00:00:00+02:0024 lipca, 2017|

Program szkolenia
Liderów ATW/UTW Warmii i Mazur
w dniach 19 i 20 wrzesnia 2017 r.

Temat szkolenia: Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW.

Harmonogram szczegółowy:

Dzień I – 19.09.2017 r.

Godz 9,30 – 10,30 – Recepcja ,zameldowanie i zakwaterowanie w SSM „Relaks” w Olsztynie przy ul Żołnierskiej 13 b.

Godz 10,45 – 11,30 – Oficjalne rozpoczęcie , Wystąpienie przedstawicieli Marszałka i Wojewody – Prezentacja uczestników szkolenia.
Godz 11,30 – 14,30 – Wyklad pt „Żródła pozyskiwania środków na działalność OP ” – Trener prowadzący : Monika Hausman-Pniewska
Godz 14,30 do […]

23 cze, 2017

Zaproszenie na szkolenie liderów UTW Warmii i Mazur w teminie 19 i 20 września 2017 r.

2017-06-23T00:00:00+02:0023 czerwca, 2017|

Do Akademii i Uniwersytetów Trzeciego Wieku
województwa warmińsko- mazurskiego

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
zaprasza
Akademie i Uniwersytety Trzeciego Wieku
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na szkolenie liderów UTW
w dniach 19 i 20 września w Olsztynie.

Temat szkolenia : Szkolenie Liderów UTW Warmii i Mazur w zakresie pozyskiwania środków publicznych na realizację zadań statutowych UTW.

Koszty szkolenia pokrywają:
Federacja UTW Warmii i Mazur , Urząd Marszałkowski w Olsztynie
i sponsorzy prywatni.

Uczestnicy szkolenia nie płacą za uczestniczenie w szkoleniu.
Wieczorem 19 września przewidziana jest kolacja integracyjna.

Szczegółowy Program szkolenia zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym na […]

21 kw., 2017

Zaproszenie na Seminarium

2017-04-21T00:00:00+02:0021 kwietnia, 2017|

W imieniu Stowarzyszenia ESWIP, Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszam na seminarium z cyklu Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim
NIEPRAKTYKUJĄCY OBYWATEL I EDUKACJA OBYWATELSKA
Seminarium odbędzie się 21 kwietnia 2017 (piątek) w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w godz. 11.00-14.00.
A. Jachimowicz
P-cy Rady OP WWM

Przejdź do góry