4 mar, 2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM

2019-03-04T00:00:00+01:004 marca, 2019|

Do Akademii i Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Zarząd Federacji UTW WiM zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM

na dzień 4 marca 2019 roku o godz 10,30 – I termin i 10,45 II termin w
Sali konferencyjnej MOK przy ul Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie.

Obecność delegatów – członków Federacji obowiązkowa.
Przedstawiciele UTW nie będący członkami Federacji mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu w charakterze obserwatorów.

Pełnoprawnymi delegatami na Walne Zebranie mogą być osoby zgłoszone na piśmie przez Zarządy ATW/UTW .
Poszczególne ATW/UTW zgłaszają kandydatów zgodnie z § 21 Statutu.
§ 21
1.W Walnym Zebraniu mogą brać udział […]

4 mar, 2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM – Regulamin i Porzadek zebrania

2019-03-04T00:00:00+01:004 marca, 2019|

Nizej Projekty Regulaminu i Porządku walnego Zebrania w dniu -04.03.2019

Projekty do zatwierdzenia

Regulamin obrad Walnego Zebrania Federacji UTW Warmii Mazur

1. Obrady Walnego Zebrania otwiera prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu i prowadzi je do wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania.

2. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza obrad. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący.

3. Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności przeprowadza dyskusię nad przedłożonym Regulaminem obrad i przeprowadza głosowanie ws jego zatwierdzenia.

4. Przewodniczący Walnego Zebrania:
• prowadzi obrady, czuwając nad ich sprawnym przebiegiem,
• udziela głosu uczestnikom Walnego Zebrania, według kolejności zgłoszeń,
• przeprowadza głosowania,
• organizuje pracę komisji mandatowo-skrutacyjnej (3 osoby) oraz komisji uchwał i wniosków (3 osoby), które […]

21 sty, 2019

Uwaga uczestnicy wyjazdów do Wiednia

2019-01-21T00:00:00+01:0021 stycznia, 2019|

Prosze o mailowe potwierdzenie udziału w podpisywaniu Umów z uczestnikami w dniach 18 lub 19 marca zgodnie z otrzymanym mailem zawiadomieniem. Sprawa ważna – jest to jednocześnie weryfikacja adresów email których prawidłowe działanie jest warunkiem podpisania Umowy na wyjazd.

18 lis, 2018

Harmonogram wstepny wyjazdu uczestników POWER – Termin III – 17-22.06.2019 r

2018-11-18T00:00:00+01:0018 listopada, 2018|

Harmonogram wstępny – Wyjazd III – 17-22.06. 2019.

1. Andrzej Postój – Koordynator – Federacja UTW WiM
2. Jerzy Giezek – P-cy Kom Rewizyjnej – Federacja UTW WiM
3. Janina Milewicz – Federacja UTW WiM
4. Krystyna Oleszkiewicz – UTW Pasym
5. Wanda Dunaj – UTW Biała Piska
6. Olechnowicz Elzbieta – UTW Ketrzyn
7. Dmytryszyn Maria – UTW Kętrzyn
8. Brzezińska Alicja- UTW Węgorzewo
9. Mikiewicz Mirosław – UTW Ełk
10. Jarmołkowicz Krystyna – UTW Braniewo
11. Lewańska Krystyna – UTW Braniewo
12. Kordek Maria – UTW Purda
13. Kijewicz Krystyna – UTW Bisztynek
14. Perkowska Krystyna – UTW Olsztynek
15. Mendelska Helena – UTW Pasłęk
16. Zysmanowicz Andrzej – UTW Górowo Iławieckie

18 lis, 2018

Harmonogram wyjazdu uczestników POWER – Termin I – 9-14.04.2019 r

2018-11-18T00:00:00+01:0018 listopada, 2018|

Harmonogram – wyjazd I – 9-14.04 2019.
Lp Nazwisko i imię Reprezentant Uwagi
1 Furtak Antoni Federacja k-k Projektu
2 Lidia Lejszo Federacja
3 Prof. Smoczyński Stefan Federacja/UWM wykładowca
4 Kołos Halina Federacja Kom.Rewiz.
5 Janina Zyznowska Federacja
6 Okliński Ryszard Federacja
7 Lejszo Kazimierz JATW
8 Adamczyk Jolanta UTW Lidzbark Warminski
9 Michalak Barbara UTW Lidzbark Warmiński
10 Rapacka Maria UTW Nidzica
11 Gorczyńska Małgorzata UTW Nidzica
12 Wisiński Jerzy UTW Lidzbark
13 Główczyńska Maria UTW Lidzbark
14 Oklińska Elżbieta JATW
15 Rzepliński Marek UTW Olecko
16 Fido Bogdanna UTW Węgorzewo

Uwaga: – […]

18 lis, 2018

Harmonogram wyjazdu uczestników POWER – Termin II – 7-12.05.2019 r

2018-11-18T00:00:00+01:0018 listopada, 2018|

Lp Nazwisko i imię Reprezentant
1 Elżbieta Dziergacz Federacja
2 Anna Dzikowicka Komisja Rewizyjna
3 Lech Bober Federacja
4 Bagińska Aldona ATW Olsztyn
5 Michał Kłębukowski ATW Olsztyn
6 Elżbieta Koc UTW Ełk
7 Wasiak Krystyna UTW Działdowo
8 Bartnicka Zenobia UTW Działdowo
9 Wioletta Malecka UTW Ostróda
10 Marianna Ilasz UTW Ostróda
11 Kmito Grazyna […]

29 wrz, 2018

Informacja dla uczestników Projektu POWER :

2018-09-29T00:00:00+02:0029 września, 2018|

Informacja dla uczestników Projektu POWER :
1. Kandydaci przed udziałem w mobilności maja obowiązek uczestniczenia w Szkoleniu wstępnym oraz podpisać Umowę na udział w Projekcie.
2. Federacja UTW WiM pokrywa wszystkie koszty uczestnictwa w Projekcie – (Opcja 2) oraz wypłaca tzw „Kieszonkowe” na pokrycie wydatków osobistych. Wysokość „Kieszonkowego” zostanie ustalona w budżecie Projektu i określona w Umowie z uczestnikiem mobilności. W Umowie zostanie też zawarta informacja na jakie cele powinny być przeznaczone te środki. „Kieszonkowe” zostanie wypłacone uczestnikowi przed wyjazdem na Konferencję na wskazane konto lub w indywidualnych przypadkach gotówką za pokwitowaniem.
3. Zakwalifikowani uczestnicy do udziału w Projekcie stawiają się […]

Przejdź do góry