O Prezes FUTWWiM

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Prezes FUTWWiM has created 91 blog entries.
8 gru, 2022

Projekt mobilności w Meppen zakończony

2022-12-15T11:43:49+01:008 grudnia, 2022|

W dniu dzisiejszym  08-12-2022 r. odbyło się spotkanie uczestników mobilności do Meppen. W spotkaniu tym uczestniczyły 32 osoby, które podzieliły się swoimi spostrzeżeniami w aspekcie zdobytej wiedzy, poznania form i metod pracy z osobami starszymi w powiecie Emsland ,jak też mieliśmy szansę na poznanie historii i  kultury tego regionu. Wszyscy podkreślali znaczenie i potrzebę wymiany doświadczeń w zakresie ekologii , odnawialnych źródeł energii współpracy z organizacjami seniorskimi z zagranicy, a także poznania historii tegoż regionu. Podkreślono że spotkania edukacyjne zostały zaplanowane z dużą starannością przez organizatora projektu. Zwiększenie poczucia własnej wartości, pewności siebie, wzrost statusu społecznego, zwiększenie sprawności intelektualnej, zwiększenie kompetencji […]

27 lis, 2022

spotkanie podsumowujące mobilność w Meppen

2022-11-27T20:04:30+01:0027 listopada, 2022|

Serdecznie zapraszam na spotkanie podsumowujące mobilność w Meppen( Niemcy) realizowanego przez Federację UTW WiM w ramach Programu Akredytacyjnego Erasmus + Edukacja Dorosłych, które odbędzie się 08-12-2022r. (czwartek)w godzinach 10,3o-14,oo w hotelu Villa Pallas-Olsztyn ul. Żołnierska 4.Program spotkania przesłany został wszystkim uczestnikom tej mobilności z prośbą o potwierdzenie swego uczestnictwa na adres mailowy federacji do dnia 05-12-2022r do godz.12,oo

prezes

11 paź, 2022

Szkoła Liderów Tumiany 13/14-10-2022r.

2022-11-10T13:34:35+01:0011 października, 2022|

„Szkoła Liderów „Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur odbywa się tym razem w pięknym Folwarku  w Tumianach k/Biskupca.  Zadanie nr.1/DSPP-III-614,1,2022/2 jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego i Federacji UTWWiM. Dwudniowe szkolenie  skierowane jest  do członków  UTW zrzeszonych w Federacji , mające na celu doskonalenie umiejętności kierowania i organizacji pracy liderów.Jest potrzebą wspierania organizacji działających na rzecz realizacji koncepcji „uczenia się przez całe życie”, stwarzając tym samym pole do inspiracji środowisk senioralnych do promowania edukacji poza formalnej opartej na wartościach i uczciwym podejściu do wyzwań obecnego świata.Myślę,że program szkolenia odpowiada zapotrzebowaniu wszystkich uczestników.

Link do galerii http://www.federacjautw.olsztyn.pl/szkola-liderow-tumiany/

Prezes

26 wrz, 2022

Mobilność w Meppen (Niemcy) zrealizowana

2022-11-10T13:36:33+01:0026 września, 2022|

Z dużą satysfakcją informuję,że  mimo wielu przeciwności związanych z umowami z FRSE , planowana w okresie 18-25 wrzesień 2022 mobilność z partnerem w Meppen została zrealizowana.Bardzo napięty program pobytu,spotkania z grupami senioralnymi, z władzami miast Wertle, Meppen, Lathen , jak zwiedzanie muzeum gen.Maczka było naprawdę dużym wydarzeniem. Zajęcia -warsztaty z zakresu nabywania kompetencji osobistych.kulturowych, wspierania samodzielności realizowane przez świetnych trenerów z psychologii przez  panie-profesor Agnieszkę Górską i Katarzynę Grabia dały nam możliwość innego spojrzenia na realizowane problem.Niewątpliwie bardzo pouczającymi były spotkania ze społecznościami lokalnymi
seniorzy i burmistrzowie Wertle i Lathen/. Wymienialiśmy się tam wiedzą na temat
działalności organizacji pozarządowych w Polsce /uniwersytety trzeciego […]

9 wrz, 2022

Wizyta przygotowawcza w Meppen

2022-09-09T07:35:34+02:009 września, 2022|

W dniach 5-7 września 2022 r.w ramach wizyty przygotowawczej ( w Meppen) odbyło się spotkanie przedstawicieli federacji z partnerem  reprezentującym  powiat Amsland ( Niemcy) służące omówieniu i opracowaniu harmonogramu pobytu uczestników projektu Erasmus + Edukacja Dorosłych.W rozmowach uczestniczyli m.in. p.Helmut Wilkens- burmistrz miasta Lahten jak też przedstawiciele stowarzyszeń Seniorskich z miejscowości  Wertle, Bockholte, Lathen  i Meppen.  W spotkaniach grupy roboczej uczestniczył p.Zbigniew Leszczyński pracownik Starostwa -pełnomocnik d/s współpracy Polsko- Niemieckiej przy powiecie Emsland . Opracowano szczegółowy program pobytu uczestników projektu Erasmus .

prezes

8 wrz, 2022

realizacja projektu do Niemiec.

2022-09-08T22:06:36+02:008 września, 2022|

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z Narodową Agencją FRSE  do projektu  nr. 2022-1-PL01-KA121-ADU-000061055 .

Tym samym utrzymany został termin realizacji naszej mobilności do Meppen w Niemczech  w dniach od 18 września do 25 września 2022 r.

Wyjazd następuje w dniu 18 września ( niedziela)o godzinie 8,30 – zbiórka uczestników przy Hotelu Wileńskim  ul. Knosały w Olsztynie.

prezes

 

31 sie, 2022

mobilność do Estonii przełożona

2022-08-31T13:38:49+02:0031 sierpnia, 2022|

Uwaga!!! wszyscy uczestnicy  zakwalifikowani do mobilności w Estonii. Z uwagi na duże problemy z uzyskaniem w odpowiednim czasie dotacji  unijnych  biuro projektowe podjęło decyzję o przeniesieniu tej mobilności  na rok 2023  (kwiecień-czerwiec ) .

prezes

19 sie, 2022

Do uczestników mobilności do Niemiec!!!

2022-08-19T10:48:25+02:0019 sierpnia, 2022|

Odwołuję zaplanowane na dzień 29 sierpnia 2022r spotkanie wszystkich uczestników mobilności do Meppen z uwagi na brak do dnia dzisiejszego umowy podpisanej z Narodową Agencją FRSE a beneficjentem-Federacją UTWWiM. Ta okoliczność skłania nas do przesunięcia zawierania umów z każdym uczestnikiem tej mobilności. O terminie planowanych spotkań powiadomimy odrębną informacją na stronie Federacji. Odsyłam do pilnego śledzenia przekazywanych informacji.

prezes

Przejdź do góry