O Prezes FUTWWiM

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Prezes FUTWWiM has created 59 blog entries.
21 lis, 2021

„Szkoła Liderów ” – 17 i 18 listopad 2021r.

2021-11-21T11:18:09+01:0021 listopada, 2021|

„Uczenie się przez całe życie ” obejmuje swym zasięgiem całe życie człowieka,rozwój jego cech indywidualnych,społecznych we wszystkich formach i kontekstach nauki począwszy od edukacji w systemie formalnym, nieformalnym i poza formalnym. Realizowane zadanie publiczne pod tytułem „Szkoła Liderów” stworzyło nam po raz trzeci szansę na przedstawienie ciekawej tematyki z zakresu „cyfrowych wyzwań i komunikacji społecznej w świecie wirtualnym” -omówionej przez prof.Marka Sokołowskiego z Katedry Socjologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, jak też nabycia „umiejętności budowania  kontaktów interpersonalnych”- podczas ćwiczeń realizowanych przez rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej -Panią Agnieszkę  Górską.Założenia polityki senioralnej w województwie przedstawiła dyrektor ROPS w Olsztynie- pani  Katarzyna  Koplińska. Klamrą […]

24 paź, 2021

Wojewódzka Konferencja UTW i Rad Seniorów, pod hasłem „Jak zdrowo i pięknie żyć”

2021-11-16T20:56:17+01:0024 października, 2021|

Ale się działo! W oranżerii Kultury przy ul,Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim odbyła się dwudniowa konferencja ,której uczestniczyło 46 liderów i edukatorów UTW i przedstawicieli rad seniorów z całego województwa.Dość napięty program konferencji pozwolił nam uczestniczyć m.in.w panelu dyskusyjnym w którym poruszano problematykę środowisk seniorskich w okresie  po pandemii.Bardzo ciekawy wykład dr.Mariusza Wawrzyniaka dot.sytuacji osób starszych w czasie pandemii w Polsce jak też nawiązujący do tej problematyki wykład prof.Dariusza Filara pt.”Nordycki model równowagi społecznej podczas pandemii” ukazał nam różnice wynikające ze stosowania metod walki z pandemią.W bardzo trafny sposób prof.Filar omówił politykę krajów nordyckich (skandynawskich) a aspekcie uporządkowanej edukacji społeczeństw ,zwłaszcza w […]

19 paź, 2021

Wojewódzka Konferencja Senioralna w Lidzbarku-Warmińskim 21/22-10-2021r.

2021-12-07T10:33:22+01:0019 października, 2021|

Organizatorem Wojewódzkiej  Konferencji  Senioralnej i Rad Seniorów – pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego są: Uniwersytet Trzeciego Wieku Stowarzyszenia Ziemi Lidzbarskiej w Lidzbarku Warmińskim, . Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Olsztynie, Federacja Organizacji Socjalnych -FOS-a pod hasłem „Wyzwania stawiane seniorom-jak  zdrowi pięknie  żyć”

Dwudniowa konferencja rozpoczynająca się 21-10-br  o godz.10,oo wg programu –  link

http://www.federacjautw.olsztyn.pl/wojewodzka-konfe…m-21-22-10-2021r/

12 paź, 2021

Konferencja z okazji MDOS już za nami

2021-10-19T11:36:24+02:0012 października, 2021|

Drodzy Seniorzy! Zakończona wczoraj Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych  pod honorowym patronatem Marszałka  -Gustawa-Marka Brzezina przeszła do historii .W konferencji uczestniczyło 114 osób, nie licząc zaproszonych gości, reprezentujący środowiska organizacji samorządowych (dps, mops. gops , cus  i inne) oraz uniwersytety trzeciego wieku z całego województwa Warmińsko-Mazurskiego.Pan Marszałek w swoim wystąpieniu rzeczowo nakreślił potrzeby i plany Urzędu marszałkowskiego w programie rozwoju województwa na lata przyszłe.Wręczył też wyróżnionym   osobom i organizacjom statuetki „Perła Warmii i Mazur -2021”. Wyróżnienia otrzymali:Elżbieta Dziergacz -była prezes  UTW w Ostródzie, Wanda Gostomska  -członek zarządu UTW w Lidzbarku Warmińskim,Aldona Bagińska-prezes  Akademii Trzeciego Wieku  przy MOK w […]

17 wrz, 2021

Wniosek o wyróżnienie statuetką „Perła Warmii i Mazur”

2021-09-29T13:22:07+02:0017 września, 2021|

„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH –  PERŁA WARMII I MAZUR  2021

Pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 Wniosek o wyróżnienie najaktywniejszych seniorów i organizacje seniorskie Statuetką – Perła Warmii i Mazur 2021” w roku 2021 z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”

 

1/Nazwisko Kandydata/Kandydatki,

 

 

2/ Imiona Kandydata/Kandydatki

 

 

3/ Dane kontaktowe Kandydata/Kandydatki  (adres, tel, mail)

 

 

4  Pełniona funkcja Kandydata/Kandydatki w organizacji seniorskiej

 

 

5/ Opis działalności na rzecz seniorów i osiągnięć osoby zgłoszonej do wyróżnienia

 

 

 

6/ Materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia osoby zgłoszonej do wyróżnienia– do wniosku należy załączyć kserokopię, wydruki, fotografie, dyplomy itp.

 

 

17 wrz, 2021

Regulamin konkursu PERŁA WARMII i MAZUR

2021-09-20T15:58:21+02:0017 września, 2021|

REGULAMIN  KONKURSU

PERŁA WARMII I MAZUR  2021

adresowany do organizacji pozarządowej działającej na rzecz seniorów

Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku Warmii i Mazu

 

  • 1
  1. Organizatorem Konkursu jest Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59/ 9
  2. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego   Gustawa Marka Brzezina.
  3. Konkurs finansowany jest przez Urząd Marszałkowski województwa i Federację UTW WiM.
  4. Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się uniwersytetów i akademii trzeciego wieku oraz osób wyróżniających się w działalności na rzecz seniorów.
  • 2

1.Uhonorowanie wyróżniających się organizacji i osób fizycznych o których mowa w § 1, pkt. 4 nastąpi poprzez przyznanie […]

Przejdź do góry