O Prezes FUTWWiM

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Prezes FUTWWiM has created 82 blog entries.
19 sie, 2022

Do uczestników mobilności do Niemiec!!!

2022-08-19T10:48:25+02:0019 sierpnia, 2022|

Odwołuję zaplanowane na dzień 29 sierpnia 2022r spotkanie wszystkich uczestników mobilności do Meppen z uwagi na brak do dnia dzisiejszego umowy podpisanej z Narodową Agencją FRSE a beneficjentem-Federacją UTWWiM. Ta okoliczność skłania nas do przesunięcia zawierania umów z każdym uczestnikiem tej mobilności. O terminie planowanych spotkań powiadomimy odrębną informacją na stronie Federacji. Odsyłam do pilnego śledzenia przekazywanych informacji.

prezes

4 sie, 2022

Zmiana spotkania z uczestnikami mobilności Estonia

2022-08-04T06:37:01+02:004 sierpnia, 2022|

Sytuacja dynamicznie się zmienia. Wstępnie uzgodniono z partnerem Vitatiim z Estoni , iż termin naszej mobilności rozpocznie się 05-11-2022r lub 06-11-2022r. i  realizowany będzie w Tallinie. W tej sytuacji podpisywanie umów z uczestnikami szkolenia odbędzie się  10-10-2022r.(poniedziałek) o godz.10,oo w biurze Federacji przy ul. Jagiellońskiej 59 sala nr.208.

Nieaktualne tym samym jest spotkanie wyznaczone dla uczestników grupy „estońskiej” w dniu 29-08-2022r.

prezes

30 lip, 2022

Rekrutacja na mobilność Estonia

2022-08-19T10:04:24+02:0030 lipca, 2022|

Kolejne spotkanie z uczestnikami mobilności do Estonii. W rekrutacji uczestniczyło 18 osób reprezentujących poszczególne UTW w województwie. Wykaz zakwalifikowanych do tej mobilności uczestników  przedstawiony jest  na stronie Federacji . Zmianie uległ  termin spotkania wszystkich uczestników w szkoleniu przed mobilnością do Niemiec i Estonii na dzień 29 sierpnia 2022 w sali nr.208 (godz.10,oo) w budynku OSW.

prezes

20 lip, 2022

Rekrutacja uczestników mobilności

2022-07-20T20:52:02+02:0020 lipca, 2022|

W dniu dzisiejszym w OSW w Olsztynie odbyło się spotkanie wszystkich 35 uczestników mobilności do Meppen  (Niemcy) w  dniach 18-25 wrzesień 2022r. Omówiono  harmonogram spotkania z  partnerem zagranicznym .Wypełnione zostały dokumenty zgłoszeniowe jak i ankiety  ewaluacyjne .Sądzę, że spotkanie to było bardzo potrzebne i nakreśliło potrzeby uczestników w aspekcie realizacji założeń projektu erasmusa.(zdjęcia z dzisiejszego spotkania uczestników – w galerii zdjęć)

Jutro kolejne spotkanie z grupą uczestników  realizujących mobilność w Estonii.

Biuro projektowe

14 lip, 2022

Oferta realizacji zadania publicznego „Szkoła Liderów” 2022r.

2022-07-14T14:41:16+02:0014 lipca, 2022|

Informuję, że  nasz wniosek na organizację zadania publicznego złożony do Urzędu Marszałkowskiego  pod nazwą „Szkoła Liderów” został pozytywnie zaakceptowany .Dotacja na organizację dwudniowego szkolenia wynosi 10 000zł.Planowany termin realizacji ww. zadania to 13-14-10-2022r.Proszę wziąć pod uwagę ten termin w planowaniu własnych przedsięwzięć.

prezes

14 lip, 2022

Listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie- Niemcy i Estonia

2022-07-19T15:55:23+02:0014 lipca, 2022|

Nr projektu:  2022-1-PL01-KA121-ADU-00006105

Lista / wstępna – robocza/

Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie Erasmus+ Edukacja dorosłych mobilność Niemcy.

 

 1. Ryszard Okliński
 2. Maria Rapacka
 3. Jolanta Adamczyk
 4. Lidia Lejszo
 5. Andrzej Postój
 6. Jadwiga Anklewicz
 7. Irena Ostrowska
 8. Krystyna Jarmałkowicz
 9. Teresa Urban
 10. Bożena Stańczyk
 11. Halina Faj
 12. Halina Kołos
 13. Barbara Jasiak
 14. Lech Bober
 15. Maria Kozłowska
 16. Elżbieta Zawadzka
 17. Wiesława Chojnacka
 18. Barbara Dargiewicz ATW ma być zmiana
 19. Marian Baranowski
 20. Halina Grochowska
 21. Janina Muszak
 22. Teresa Stasiulewicz
 23. Barbara Suwińska
 24. Barbara Michalak
 25. Halina Koziatek
 26. Stanisława Czyż
 27. Bożena Wocial
 28. Elżbieta Szypulska
 29. Elżbieta Oklińska
 30. Kazimierz Lejszo
 31. Tadeusz Szczubiał –
 32. Władysław Strutyński
 33. Alicja Woronowicz
 34. Stanisława Hajdamowicz
 35. Wanda Kumelska                    […]
23 cze, 2022

Statut Federacji UTW WiM

2022-06-23T20:31:55+02:0023 czerwca, 2022|

 

 

STATUT

Federacji  Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod nazwą Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, zwany dalej Federacją UTW, zrzesza Uniwersytety Trzeciego Wieku i Akademie Trzeciego Wieku, posiadające osobowość prawną ale również te organizacje, które działają jako wyodrębnione komórki organizacyjne przy uczelniach, samorządach, bibliotekach publicznych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach pomocy społecznej a w zakresie zadań statutowych prowadzą działalność edukacyjną i ochrony praw osób starszych. Działalność tych organizacji nie jest zarobkową działalnością gospodarczą lecz działalnością non-profit.

2. Siedzibą Federacji UTW jest Olsztyn. Federacja Uniwrsytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur może używać skrótu “FUTW WiM”.

3. […]

22 cze, 2022

Regulamin i zasady kwalifikacji do udziału w Projekcie nr.KA121-ADU-000061055

2022-06-23T13:35:51+02:0022 czerwca, 2022|

 

 

Regulamin i zasady

kwalifikacji do udziału w Projekcie

 

 

 

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – zwana dalej Federacją,  w ramach akredytacji* Narodowej Agencji* Erasmus+ realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych przewidziany na lata 2022 – 2023.

 

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, planuje dwie mobilności zagraniczne dla dwóch różnych grup uczestników – wywodzących się ze zrzeszonych w Federacji uniwersytetów i akademii trzeciego wieku.

 

Celem projektu jest rozwój Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w dziedzinie edukacji dorosłych i zwiększenie kompetencji jej kadry oraz zwiększenie udziału dorosłych osób uczących się w działaniach edukacyjnych.

 

I.Pierwszą mobilność w wymiarze 8 dni / 3 dni […]

22 cze, 2022

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ BIURA PROJEKTU NR. KA121-ADU-000061055

2022-07-01T13:29:48+02:0022 czerwca, 2022|

Harmonogram działań Biura projektu

Mobilność Niemcy i Estonia

 • Data wysłania informacji do zainteresowanych utw/atw – 29 czerwca 2022 r.
 • Termin rekrutacji wewnętrznej w utw i atw –  do 07 lipca 2022 r.
 • Termin przekazania do Federacji danych personalnych kandydatów do wyjazdu  – 10 lipca 2022 r. godz. 15.00
 • Termin powiadomienia zainteresowanych i zamieszczenia na stronie internetowej Federacji informacji o dokonanym przez Biuro projektu wyborze kandydatów na listę główną i  rezerwową – do 15 lipca 2022 r.
 • Data, godzina i miejsce spotkania rekrutacyjnego na którym sporządzone zostaną dokumenty rekrutacyjne i przekazana zostanie wstępna informacja o projekcie – 20 lipca /Niemcy/ i 21 lipca […]
22 cze, 2022

POWOŁANIE BIURA PROJEKTOWEGO DO REALIZACJI PROJEKTU AKREDYTACYJNEGO

2022-06-24T11:50:36+02:0022 czerwca, 2022|

                                                           BIURO PROJEKTOWE POWOŁANE DO REALIZACJI MOBILNOŚCI W RAMACH ERASMUS + EDUKACJA DOROSŁYCH NR.PROJ.  2022-1-PL01-KA121-ADU-000061055

 

 

Z dniem 14-06-2022r. powołuje się biuro projektowe do realizacji założeń zawartych w projekcie akredytacyjnym Erasmus + Edukacja Dorosłych nr. 2022-1-PL01-KA121-ADU-000061055.

W SKŁAD BIURA PROJEKTOWEGO WCHODZĄ:

1/.Ryszard Okliński – kierownik biura

2/.Andrzej Postój- koordynator

3/.Jolanta Adamczyk-członek biura

4/.Paweł Bielinowicz-członek biura

Powołane biuro w terminie do 22-06-2022r. przygotuje:

*harmonogram działań biura obejmujący mobilność do Estoni i Niemiec

*opracuje wytyczne naboru kandydatów na mobilność zagraniczną

*złoży oferty dot. najmu autokaru na wyjazdy zagraniczne

*opracuje zasady finansowania projektu

*opracuje ankiety ewaluacyjne dla uczestników przed i po mobilności

*działania jakie winny być zrealizowane w ramach projektu (tematyka zawarta w celach projektowych)

*inne wynikające z […]

Przejdź do góry