O Prezes FUTWWiM

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Prezes FUTWWiM has created 65 blog entries.
12 paź, 2021

Konferencja z okazji MDOS już za nami

2021-10-19T11:36:24+02:0012 października, 2021|

Drodzy Seniorzy! Zakończona wczoraj Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych  pod honorowym patronatem Marszałka  -Gustawa-Marka Brzezina przeszła do historii .W konferencji uczestniczyło 114 osób, nie licząc zaproszonych gości, reprezentujący środowiska organizacji samorządowych (dps, mops. gops , cus  i inne) oraz uniwersytety trzeciego wieku z całego województwa Warmińsko-Mazurskiego.Pan Marszałek w swoim wystąpieniu rzeczowo nakreślił potrzeby i plany Urzędu marszałkowskiego w programie rozwoju województwa na lata przyszłe.Wręczył też wyróżnionym   osobom i organizacjom statuetki „Perła Warmii i Mazur -2021”. Wyróżnienia otrzymali:Elżbieta Dziergacz -była prezes  UTW w Ostródzie, Wanda Gostomska  -członek zarządu UTW w Lidzbarku Warmińskim,Aldona Bagińska-prezes  Akademii Trzeciego Wieku  przy MOK w […]

17 wrz, 2021

Wniosek o wyróżnienie statuetką „Perła Warmii i Mazur”

2021-09-29T13:22:07+02:0017 września, 2021|

„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH –  PERŁA WARMII I MAZUR  2021

Pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 Wniosek o wyróżnienie najaktywniejszych seniorów i organizacje seniorskie Statuetką – Perła Warmii i Mazur 2021” w roku 2021 z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”

 

1/Nazwisko Kandydata/Kandydatki,

 

 

2/ Imiona Kandydata/Kandydatki

 

 

3/ Dane kontaktowe Kandydata/Kandydatki  (adres, tel, mail)

 

 

4  Pełniona funkcja Kandydata/Kandydatki w organizacji seniorskiej

 

 

5/ Opis działalności na rzecz seniorów i osiągnięć osoby zgłoszonej do wyróżnienia

 

 

 

6/ Materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia osoby zgłoszonej do wyróżnienia– do wniosku należy załączyć kserokopię, wydruki, fotografie, dyplomy itp.

 

 

17 wrz, 2021

Regulamin konkursu PERŁA WARMII i MAZUR

2021-09-20T15:58:21+02:0017 września, 2021|

REGULAMIN  KONKURSU

PERŁA WARMII I MAZUR  2021

adresowany do organizacji pozarządowej działającej na rzecz seniorów

Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku Warmii i Mazu

 

 • 1
 1. Organizatorem Konkursu jest Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59/ 9
 2. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego   Gustawa Marka Brzezina.
 3. Konkurs finansowany jest przez Urząd Marszałkowski województwa i Federację UTW WiM.
 4. Celem Konkursu jest uhonorowanie wyróżniających się uniwersytetów i akademii trzeciego wieku oraz osób wyróżniających się w działalności na rzecz seniorów.
 • 2

1.Uhonorowanie wyróżniających się organizacji i osób fizycznych o których mowa w § 1, pkt. 4 nastąpi poprzez przyznanie […]

16 wrz, 2021

MDOS Konferencja Wojewódzka

2021-09-20T16:13:06+02:0016 września, 2021|

11 pażdziernika 2021 roku  odbędzie się  Międzynarodowy Dzień Osób Starszych-Wojewódzka Konferencja organizacji Senioralnych Warmii i Mazur pod patronatem Marszałka -Gustawa Marka Brzezina. Konferencja ta rozpocznie się o godz.11.oo w hotelu Villa Pallas w Olsztynie ul.Żołnierska.Szczegółowy program konferencji podany zostanie w dniu 24-09-2021 roku.Zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych pracujących na rzecz seniorów .

Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na podstawie umowy nr.ROPS-I.614.11.1.2021

Zarząd Federacji

30 sie, 2021

Umowa podpisana na Szkołę Liderów

2021-08-30T15:08:08+02:0030 sierpnia, 2021|

18-08-2021 z Marszałkiem Województwa p.Gustawem Markiem Brzezinem  podpisano umowę na realizację projektu pod tytułem „Szkoła Liderów”Federacji Uniwersytetów  Trzeciego Wieku województwa warmińsko-mazurskiego ” Umowa przewiduje przekazanie środków finansowych i realizację zadania publicznego do dnia 31-11-2021 roku.

19 sie, 2021

Powołanie grupy roboczej do realizacji projektów

2021-08-19T11:44:23+02:0019 sierpnia, 2021|

 

Do ORGANIZACJI SENIORSKICH – WAŻNE!

 

Zarząd Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur spotkał się w dniu 16.06.2021 r. w siedzibie Federacji przy ul. Jagiellońskiej 59 z  Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Joanną Glezman.  Spotkanie dotyczyło propozycji powołania grupy roboczej w celu zdiagnozowania sytuacji funkcjonowania organizacji seniorskich w naszym województwie, w tym związanych z szeroko pojętą cyfryzacją, użytkowaniem komputerów, narzędzi on-line w życiu codziennym. W perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 w ramach programów operacyjnych Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego (oraz innych), można będzie  realizować projekty działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu […]

17 sie, 2021

Walne zebranie sprawozdawcze za 2020 rok

2021-09-16T18:29:20+02:0017 sierpnia, 2021|

Na dzień 24 września 2021 roku na godzinę 10,oo Zarząd  Federacji podjął Uchwałę o zwołaniu  Walnego Zebrania  Sprawozdawczego za rok 2020 .Miejsce zebrania ustalone zostanie po potwierdzeniu ilości uczestników Walnego . (prawdopodobnie -siedziba Federacji). W związku z powyższym proszę o mailowe potwierdzenie uczestnictwa swoich przedstawicieli w zebraniu do dnia 18 -09-2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

 

 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  FEDERACJI UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU WARMII I MAZUR ZA ROK 2020

 

W dniu 24 września 2021 r.

 

 1. Otwarcie Zebrania. (godz.10,oo)
 2. Wybór Prezydium i Komisji Skrutacyjnej
 3. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Federacji za rok 2020 ;
 5. a) Sprawozdanie merytoryczne – Prezes
 6. b) Sprawozdanie finansowe […]
Przejdź do góry