O Prezes FUTWWiM

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Prezes FUTWWiM has created 86 blog entries.
23 cze, 2022

Statut Federacji UTW WiM

2022-06-23T20:31:55+02:0023 czerwca, 2022|

 

 

STATUT

Federacji  Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod nazwą Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, zwany dalej Federacją UTW, zrzesza Uniwersytety Trzeciego Wieku i Akademie Trzeciego Wieku, posiadające osobowość prawną ale również te organizacje, które działają jako wyodrębnione komórki organizacyjne przy uczelniach, samorządach, bibliotekach publicznych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach pomocy społecznej a w zakresie zadań statutowych prowadzą działalność edukacyjną i ochrony praw osób starszych. Działalność tych organizacji nie jest zarobkową działalnością gospodarczą lecz działalnością non-profit.

2. Siedzibą Federacji UTW jest Olsztyn. Federacja Uniwrsytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur może używać skrótu “FUTW WiM”.

3. […]

22 cze, 2022

Regulamin i zasady kwalifikacji do udziału w Projekcie nr.KA121-ADU-000061055

2022-06-23T13:35:51+02:0022 czerwca, 2022|

 

 

Regulamin i zasady

kwalifikacji do udziału w Projekcie

 

 

 

 

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur – zwana dalej Federacją,  w ramach akredytacji* Narodowej Agencji* Erasmus+ realizuje projekt Erasmus + Edukacja dorosłych przewidziany na lata 2022 – 2023.

 

W ramach projektu Biuro Projektu – zwane dalej Biurem, planuje dwie mobilności zagraniczne dla dwóch różnych grup uczestników – wywodzących się ze zrzeszonych w Federacji uniwersytetów i akademii trzeciego wieku.

 

Celem projektu jest rozwój Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w dziedzinie edukacji dorosłych i zwiększenie kompetencji jej kadry oraz zwiększenie udziału dorosłych osób uczących się w działaniach edukacyjnych.

 

I.Pierwszą mobilność w wymiarze 8 dni / 3 dni […]

22 cze, 2022

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ BIURA PROJEKTU NR. KA121-ADU-000061055

2022-07-01T13:29:48+02:0022 czerwca, 2022|

Harmonogram działań Biura projektu

Mobilność Niemcy i Estonia

  • Data wysłania informacji do zainteresowanych utw/atw – 29 czerwca 2022 r.
  • Termin rekrutacji wewnętrznej w utw i atw –  do 07 lipca 2022 r.
  • Termin przekazania do Federacji danych personalnych kandydatów do wyjazdu  – 10 lipca 2022 r. godz. 15.00
  • Termin powiadomienia zainteresowanych i zamieszczenia na stronie internetowej Federacji informacji o dokonanym przez Biuro projektu wyborze kandydatów na listę główną i  rezerwową – do 15 lipca 2022 r.
  • Data, godzina i miejsce spotkania rekrutacyjnego na którym sporządzone zostaną dokumenty rekrutacyjne i przekazana zostanie wstępna informacja o projekcie – 20 lipca /Niemcy/ i 21 lipca […]
22 cze, 2022

POWOŁANIE BIURA PROJEKTOWEGO DO REALIZACJI PROJEKTU AKREDYTACYJNEGO

2022-06-24T11:50:36+02:0022 czerwca, 2022|

                                                           BIURO PROJEKTOWE POWOŁANE DO REALIZACJI MOBILNOŚCI W RAMACH ERASMUS + EDUKACJA DOROSŁYCH NR.PROJ.  2022-1-PL01-KA121-ADU-000061055

 

 

Z dniem 14-06-2022r. powołuje się biuro projektowe do realizacji założeń zawartych w projekcie akredytacyjnym Erasmus + Edukacja Dorosłych nr. 2022-1-PL01-KA121-ADU-000061055.

W SKŁAD BIURA PROJEKTOWEGO WCHODZĄ:

1/.Ryszard Okliński – kierownik biura

2/.Andrzej Postój- koordynator

3/.Jolanta Adamczyk-członek biura

4/.Paweł Bielinowicz-członek biura

Powołane biuro w terminie do 22-06-2022r. przygotuje:

*harmonogram działań biura obejmujący mobilność do Estoni i Niemiec

*opracuje wytyczne naboru kandydatów na mobilność zagraniczną

*złoży oferty dot. najmu autokaru na wyjazdy zagraniczne

*opracuje zasady finansowania projektu

*opracuje ankiety ewaluacyjne dla uczestników przed i po mobilności

*działania jakie winny być zrealizowane w ramach projektu (tematyka zawarta w celach projektowych)

*inne wynikające z […]

1 cze, 2022

Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTWWiM- za rok 2021

2022-06-01T17:15:58+02:001 czerwca, 2022|

W dniu 30 maja br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Federacji UTW WiM za rok 2021.Zebranie otworzył prezes – Ryszard Okliński, natomiast zgodnie z regulaminem WZ dalszą część jego poprowadził Kazimierz Lejszo – reprezentujący Jarocką Akademię Trzeciego Wieku. Podkreślić należy sprawny przebieg prowadzonego WZ jak też uzyskanie absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy 2021. Podjęte uchwały dot. zatwierdzenia bilansu finansowego za rok ubiegły, jak też sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu  zostało przyjęte jednomyślnie.

Prezes

1 cze, 2022

25 – lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

2022-06-01T16:59:00+02:001 czerwca, 2022|

Program obchodów  25-lecia    Warmińskiego- Mazurskiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku   pod hasłem „Uniwersytety Trzeciego Wieku Warmii i Mazur -doświadczenia, a wyzwania współczesnego świata” odbyły się w dniu 26 maja br .w centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM w Olsztynie-Kortowo. Była ciekawa prezentacja filmowa  pokazująca dorobek tego uniwersytetu na przestrzeni 25 lat. Bardzo ciekawy wykład nt. UTW w służbie ludzi pogodnej jesieni ” wygłosił prof. Stanisław Achremczyk. Odbył się także koncert ks. dr. Zbigniewa Stępniaka pod nazwą  „Wesoło żeglujmy , wesoło,” Później odbyło się spotkanie integracyjne  przy grillu w restauracji Kortowska.

Natomiast w dniu następnym tj, 27 maja br, w auli im. M. Gotowca w Kortowie  odbyła […]

25 kwi, 2022

Walne zebranie sprawozdawcze Federacji

2022-04-27T19:20:18+02:0025 kwietnia, 2022|

Na dzień 30 maja 2022 roku( poniedziałek) na godz. 10,oo zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021  (par.18  statutu). Pierwszy termin przewidziany -godz.10,oo  drugi  termin na godz.10,30 Zebranie odbędzie się w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie ul.Jagiellońska 59 (Sala rektorska).

Członkowie Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku

                                                                       Warmii i Mazur

 

                                               Z A P R O S Z E N I E

Na Walne zebranie Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

 

Zarząd  Federacji UTW W i M serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 30 maja 2022roku , w Sali OSW  w  Olsztynie.

Miejsce- sala  rektorska OSW

Godzina-10,oo

Porządek obrad:

1.otwarcie obrad

2.omówienie regulaminu obrad WZ

3.Wybór przewodniczącego […]

14 kwi, 2022

Umowa o współpracy z Instytutem Północnym

2022-04-14T11:05:30+02:0014 kwietnia, 2022|

14 kwietnia 2022 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego a Federacją UTW WiM w zakresie realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Instytut Północny. Celem współpracy jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie piśmienniczym i kolekcji bibliotecznych na Warmii i Mazurach, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej społeczności  oraz rozwój nowych zainteresowań. Opracowana zostanie oferta tematyczna i działania projektowe ,na którą składać się będą wykłady i prelekcje oraz wykorzystanie nieodpłatnie przestrzeni wystawienniczej. Osobą do kontaktów i uzgadniania terminów spotkań jest Pani dr. Anna Bujko tel.693 657 630

Zachęcamy zainteresowane UTW/ATW  do skorzystania z tej bogatej formy edukacyjnej w obecnym  i przyszłym roku akademickim  […]

11 kwi, 2022

Przyjęcie nowego członka do grona Federacji

2022-04-11T16:34:50+02:0011 kwietnia, 2022|

W dniu 22-2-2022 r. Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu złożył wniosek o przyjęcie  na Członka Zwyczajnego Federacji UTW  Warmii i Mazur . Na posiedzeniu Zarządu Federacji  w dniu 19-03-2022 r. jednogłośnie zaakceptowano przyjęcie w poczet Federacji UTW WiM .  Tym samym UT III W.i O N  w  Elblągu stał się  prawowitym członkiem zwyczajnym. Gratulujemy Pani prezes  Iwonie Orężak  i Pani Teresie Urban podjęcia dobrej  decyzji.

prezes Federacji

 

 

 

Przejdź do góry