O Prezes FUTWWiM

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Prezes FUTWWiM has created 88 blog entries.
30 sie, 2021

Umowa podpisana na Szkołę Liderów

2021-08-30T15:08:08+02:0030 sierpnia, 2021|

18-08-2021 z Marszałkiem Województwa p.Gustawem Markiem Brzezinem  podpisano umowę na realizację projektu pod tytułem „Szkoła Liderów”Federacji Uniwersytetów  Trzeciego Wieku województwa warmińsko-mazurskiego ” Umowa przewiduje przekazanie środków finansowych i realizację zadania publicznego do dnia 31-11-2021 roku.

19 sie, 2021

Powołanie grupy roboczej do realizacji projektów

2021-08-19T11:44:23+02:0019 sierpnia, 2021|

 

Do ORGANIZACJI SENIORSKICH – WAŻNE!

 

Zarząd Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur spotkał się w dniu 16.06.2021 r. w siedzibie Federacji przy ul. Jagiellońskiej 59 z  Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Joanną Glezman.  Spotkanie dotyczyło propozycji powołania grupy roboczej w celu zdiagnozowania sytuacji funkcjonowania organizacji seniorskich w naszym województwie, w tym związanych z szeroko pojętą cyfryzacją, użytkowaniem komputerów, narzędzi on-line w życiu codziennym. W perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 w ramach programów operacyjnych Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego (oraz innych), można będzie  realizować projekty działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu […]

17 sie, 2021

Walne zebranie sprawozdawcze za 2020 rok

2021-09-16T18:29:20+02:0017 sierpnia, 2021|

Na dzień 24 września 2021 roku na godzinę 10,oo Zarząd  Federacji podjął Uchwałę o zwołaniu  Walnego Zebrania  Sprawozdawczego za rok 2020 .Miejsce zebrania ustalone zostanie po potwierdzeniu ilości uczestników Walnego . (prawdopodobnie -siedziba Federacji). W związku z powyższym proszę o mailowe potwierdzenie uczestnictwa swoich przedstawicieli w zebraniu do dnia 18 -09-2021 r.

PORZĄDEK OBRAD

 

 WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  FEDERACJI UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU WARMII I MAZUR ZA ROK 2020

 

W dniu 24 września 2021 r.

 

  1. Otwarcie Zebrania. (godz.10,oo)
  2. Wybór Prezydium i Komisji Skrutacyjnej
  3. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Federacji za rok 2020 ;
  5. a) Sprawozdanie merytoryczne – Prezes
  6. b) Sprawozdanie finansowe […]
19 maj, 2021

składki członkowskie

2021-05-19T16:08:55+02:0019 maja, 2021|

Zarząd Federacji przypomina,że uchwałą z dnia 12-03-2020 r.podniesione zostały składki członkowskie do 2 zł/za członka swojej organizacji.

W sytuacji pandemii okres opłat składek  za rok 2021 upływa 10-x-2021 r.Na stronie internetowej Federacji umieszczone są wszystkie niezbędne informacje dot.aktualnej sytuacji w federacji . prezes

18 maj, 2021

Oferta realizacji zadania publicznego

2021-05-18T10:10:52+02:0018 maja, 2021|

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.Wojewódzka Konferencja organizacji Senioralnych Warmii i Mazur pod patronatem Marszałka województwa- to kolejny wniosek realizacji zadań publicznych złożony przez Fedrację UTW WiM. Przypuszczalny termin realizacji zadania -21-06-2021  do 31-10-2021r.

18 maj, 2021

SZKOŁA LIDERÓW- 2021

2021-05-18T10:01:14+02:0018 maja, 2021|

Do Urzędu Marszałkowskiego  Biuro Pożytku Publicznego  złożyliśmy  ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem  „Szkoła Liderów”Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa Warmińsko- Mazurskiego.

18 maj, 2021

zatwierdzenie bilansu federacji

2021-05-18T09:40:47+02:0018 maja, 2021|

10 maja br.na posiedzeniu Zarządu przyjęto uchwałę nr.12 dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

uchwałą nr.13 podjęto decyzję o przełożeniu planowanego Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2020 na  m-c marzec 2022 z uwagi na obostrzenia covid-19.Uchwały podjęto jednomyślnie.

Przejdź do góry