O Prezes FUTWWiM

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Prezes FUTWWiM has created 88 blog entries.
11 kwi, 2022

Przyjęcie nowego członka do grona Federacji

2022-04-11T16:34:50+02:0011 kwietnia, 2022|

W dniu 22-2-2022 r. Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu złożył wniosek o przyjęcie  na Członka Zwyczajnego Federacji UTW  Warmii i Mazur . Na posiedzeniu Zarządu Federacji  w dniu 19-03-2022 r. jednogłośnie zaakceptowano przyjęcie w poczet Federacji UTW WiM .  Tym samym UT III W.i O N  w  Elblągu stał się  prawowitym członkiem zwyczajnym. Gratulujemy Pani prezes  Iwonie Orężak  i Pani Teresie Urban podjęcia dobrej  decyzji.

prezes Federacji

 

 

 

11 kwi, 2022

Życzenia Wielkanocne

2022-04-11T10:49:48+02:0011 kwietnia, 2022|

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja,                                                                                                                                                                                                                 wszystkim studentom  Uniwersytetów   i Akademii Trzeciego Wieku  Warmii i Mazur

 

składa Zarząd Federacji UTWWiM

19 mar, 2022

Posiedzenie Zarządu

2022-03-19T21:34:31+01:0019 marca, 2022|

Na dzień 21 marca br na godzinę 10,oo  w siedzibie biura zwołuję posiedzenie Zarządu Federacji,podczas którego omawiane będą istotne zagadnienia związane  z przygotowaniami do Walnego Zebrania członków federacji  planowanego na 22 kwietnia 2022 roku.

 

prezes

11 mar, 2022

Powołanie zespołu ds.uchodźców

2022-03-11T15:22:54+01:0011 marca, 2022|

Olsztyn, 11.03.2022

Koleżanki i koledzy z organizacji społecznych
województwa warmińsko-mazurskiego

Jesteśmy bardzo potrzebni w sytuacji kryzysu humanitarnego i napływu uchodźców z Ukrainy.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała wczoraj Zespół ds. uchodźców, któremu przewodniczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący Rady.

Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kluczową osobą w Zespole jest Wojewódzki Koordynator Informacji – Jolanta Markiewicz (jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl), która ściśle współpracuje z koordynatorem działań na rzecz uchodźców Urszulą Jędrychowską z Urzędu Wojewódzkiego (500 477 570,  urszula.jedrychowska@uw.olsztyn.pl, ukraina@uw.olsztyn.pl).

Powołane są Zespoły Tematyczne, które grupują organizacje, świadczące konkretny rodzaj pomocy, lub chcące […]

19 lut, 2022

Projekt o akredytację w ramach Erasmus + Edukacja Dorosłych

2022-02-19T12:00:31+01:0019 lutego, 2022|

19 października 2021 roku -Federacja UTW WiM złożyła wniosek w ramach tzw. II rundy KA120-ADU Akredytację Erasmusa w sektorze edukacji dorosłych.Wniosek przewiduje realizację 3 projektów  tym sektorze działania na przestrzeni 5 lat, bez potrzeby składania kolejnych wniosków .S U K C E S !!! wniosek uzyskał akceptację na realizację wszystkich projektów na przestrzeni tych 5 lat tj. do roku 2027 .

Prezes

19 lut, 2022

Projekt o dotację w ramach NIW- PROO

2022-02-19T11:47:05+01:0019 lutego, 2022|

21 grudnia 2021 roku złożyliśmy już po raz 5 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskiej na lata 2018-2030 PROO do Narodowego Instytutu Wolności NIW  wniosek wstępny Edycja 2022 pod tytułem zadania „Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur organizacją wspierającą integrację,poczucie tożsamości i wzrostu społecznej aktywności seniorów w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.” Okres przewidziany do realizacji zadania to okres 32 miesiące.Jednocześnie otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek o nr. 42043 został zakwalifikowany do oceny merytorycznej (II etap).

Prezes federacji

19 lut, 2022

wnioski o dotacje w ramach FRSE

2022-02-19T11:33:00+01:0019 lutego, 2022|

5 grudnia 2021 roku złożyliśmy wniosek do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  – Narodowa Agencja Programu Erasmus + Edukacja Dorosłych,  wniosek pt:”kompetencje cyfrowe i empatia -kluczem na inne postrzeganie świata”- runda 2 Akcja KA-210.Niestety w uzyskanej w dniu 16 lutego br. informacji o wynikach konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 Partnerstwa  na rzecz współpracy na małą skalę  (KA210-ADU) o budżecie 60000 euro. projekt nasz nie uzyskał wymaganej ilości punktów .

31 gru, 2021

Życzenia Noworoczne na 2022 rok

2021-12-31T17:29:59+01:0031 grudnia, 2021|

Zbliżający się  Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcę złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego    2022  Roku 

Zarząd Federacji UTW WiM

21 lis, 2021

„Szkoła Liderów ” – 17 i 18 listopad 2021r.

2021-11-21T11:18:09+01:0021 listopada, 2021|

„Uczenie się przez całe życie ” obejmuje swym zasięgiem całe życie człowieka,rozwój jego cech indywidualnych,społecznych we wszystkich formach i kontekstach nauki począwszy od edukacji w systemie formalnym, nieformalnym i poza formalnym. Realizowane zadanie publiczne pod tytułem „Szkoła Liderów” stworzyło nam po raz trzeci szansę na przedstawienie ciekawej tematyki z zakresu „cyfrowych wyzwań i komunikacji społecznej w świecie wirtualnym” -omówionej przez prof.Marka Sokołowskiego z Katedry Socjologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, jak też nabycia „umiejętności budowania  kontaktów interpersonalnych”- podczas ćwiczeń realizowanych przez rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej -Panią Agnieszkę  Górską.Założenia polityki senioralnej w województwie przedstawiła dyrektor ROPS w Olsztynie- pani  Katarzyna  Koplińska. Klamrą […]

Przejdź do góry